Föreläsningar för allmänheten

Presentation av Ortopediska kliniken Hässleholm-Kristianstad-Ystad

Tid: Onsdagen den 5 september kl 17.00-17.15
Plats: Gåsen, Kristianstad Arena
Föreläsare: Verksamhetschef Britt-Inger Andersson


Fysisk aktivitet som behandling och profylax mot fraktur?

Tid: Onsdagen den 5 september kl 17.15-18.00
Plats: Gåsen, Kristianstad Arena
Föreläsare: Professor Magnus Karlsson, Malmö


Fraktur genom lårbenshalsen och artrossjukdom i knäleden ur ett historiskt perspektiv. Var det bättre förr?

Tid: Onsdagen den 5 september kl 18.00-19.00
Plats: Gåsen, Kristianstad Arena
Föreläsare: Överläkare Sten Odenbring, Hässleholm