Inskick av abstract är nu stängt

Du erhåller besked om acceptans senast den 30 juni.

Instruktioner kommer i samband med att du får information om att ditt bidrag har accepterats till mötet.