Priser & avbokning

Samtliga priser anges exklusive moms.

Kongressavgift för läkare

 Anmälan t o m 15 juniAnmälan fr o m 16 juni t o m 20 augustiAnmälan fr o m 21 augusti och på plats
1 dag1 900 kr2 800 kr3 800 kr
2 dagar3 100 kr4 600 kr5 600 kr
Hela veckan3 900 kr5 800 kr6 800 kr
Enbart fredag800 kr800 kr800 kr
Läkare, ej medlem i SOF1000 kr i tilläggsavgift

1000 kr i tilläggsavgift

1000 kr i tilläggsavgift

Kongressavgift för övriga yrkeskategorier

 Anmälan t o m 15 juniAnmälan fr o m 16 juni t o m 20 augustiAnmälan fr o m 21 augusti och på plats
1 dag1 500 kr2 200 kr3 200 kr
2 dagar2 500 kr3 700 kr4 700 kr
3-4 dagar3 500 kr5 200 kr6 100 kr
Endast fredag600 kr600 kr600 kr

Kongressavgift för seniorer/pensionärer

 Anmälan
t o m 15 juni
Anmälan
fr o m 16 juni t o m 20 augusti
Anmälan fr o m 21 augusti och på plats
 1 dag550 kr550 kr550 kr
 Hela veckan2 200 kr2 200 kr2 200 kr

Övriga priser

  Anmälan
 t o m 15 juni
 Anmälan
 fr o m 16 juni t o m 20 augusti
 Anmälan fr o m 21 augusti och på plats
 Instruktionskurser 500 kr 500 kr500 kr
 Dagsbiljett
(inköpare m fl)
 1 200 kr 1 800 kr 2 800 kr