Ett stort tack till alla som gjorde Ortopediveckan 2012 till en vecka fylld med intressanta föreläsningar och symposier samt uppfriskande debatter.

2012 år nyheter

Sessionen för "unga forskare" var en nyhet som tydligt visar att ortopedins framtid är ljus. En annan nyhet var specialitetseftermiddagen där SOF:s specialföreningar samt Idrottstraumatologisk sektion, Svensk Handkirurgisk Förening och Svensk Ryggkirurgisk Förening gav alla deltagare möjlighet att gå mellan olika parallellsessioner och förkovra sig i ny kunskap.

Uppmärksammas bör...

Per Olerud, Karolinska Institutet, Södersjukhuset, som vann Svensk Ortopedisk Förenings stora stipendium på 100 000 kronor för bästa avhandling, "Treatment of displaced proximal humeral fractures in elderly patients".

Ortopedexamen

24 ortopeder tog ortopedexamen.

Pris för:

·         bästa föredrag: Per Henrik Ågren, Stockholm; "Conservative versus operative treatment of displaced intra-articular calcaneal fractures - a prospective randomized controlled multi-centre trial with 8-12 years follow-up"
·         bästa föredrag unga forskare: Fredrik Detter, Malmö; "Då daglig skolgymnastik ökar skelettets benmassa är detta möjligen en strategi som kan minska den framtida frakturförekomsten"
·        bästa poster: Ferid Krupic, Göteborg; "Ökad risk för reoperation och höftrevision för invandrare och svenska patienter baserad på Svenska Höftprotesregistret"

Diplom för:

·         bästa stora monter: Smith & Nephew
·         bästa lilla monter: Scandinavian Air Ambulance
·         bästa nykomling: Mediel

Webb-TV

För att ge många möjlighet att ta del av gästföreläsningar och andra höjdpunkter från mötet, dokumenterade vi delar av innehållet i det vetenskapliga programmet med hjälp av Webb-TV.

Sist men inte minst...

...ett stort tack till Svensk Ortopedisk Förening, Kristianstad kommun, sponsorer och utställare som på ett fantastiskt sätt har skapat förutsättningar för detta möte.

Med detta tackar Ortopediska kliniken Hässleholm-Kristianstad-Ystad för sig och önskar nästa års arrangör, Uppsala, lycka till!

Länk till föreläsningar, symposier och intervjuer från Ortopediveckan 2012


Ewald Ornstein och medarbetarna vid
Ortopediska kliniken Hässleholm-Kristianstad-Ystad