Avgifter övriga yrkeskategorier

Till övriga yrkeskategorier räknas sekreterare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, operationssköterskor och undersköterskor samt utställare. Samtliga avgifter anges i svenska kronor exklusive moms. Anmälan är nu öppen
Före 25/72400

On site

3400

exkl moms