Avgifter Läkare

Samtliga avgifter anges i svenska kronor exklusive moms. Som medlemmar räknas även pensionerade läkare. Anmälan är nu öppen.
Hela mötetMedlemST-läkare Ej medlem 
Före 15/53000 1000 4000 
Före 25/74000 1500 5000 
On site 5000 2000 6000 
exkl moms