Program Sjukgymnaster

Klicka på respektive dag för att se översiktligt program
10-30-12.15Registrering och lunch
12.30-13.00Inledning Eva Beckung *
13.00-13.30Betydelsen av fysisk aktivitet för bentäthet och bengeometri. Martin Nilsson*
13.30-14.00Sahlgrenska Universitetssjukhusets Hip score. Maria Edvinsson*
14.00-14.30Kaffe
14.30-15.00Fallprevention. Anna Sarbinowska *
15.00-15.30Balans hos äldre akut efter höftfraktur. Margareta Svensson*
15.45-16.45Styrketräning. Mathias Wernbom
17.15-18.00Art Ort och Mingel i utställningen
18.00-Opening Ceremony

*Gemensamt för sjukgymnaster och arbetsterapeuter