Program Arbetsterapeuter

Klicka på respektive dag för att se översiktligt program
10.45-11.45Registrering
11.45-12.30Lunch
12.30-13.00Inledning Eva Beckung*
13.00-13.30Betydelsen av fysisk aktivitet för bentäthet och bengeometri. Martin Nilsson*
13.30-14.00Sahlgrenska Universitetssjukhusets Hip score. Maria Edvinsson*
14.00-14.30Kaffe
14.30-15.00Fallprevention. Anna Sarbinowska, Leila Bessa*
15.00-15.30Balans hos äldre efter höftfraktur. Margareta Svensson*
15.35-16.35Rygg/Nackskola. Borås Rehab. Cecilia Ehrenborg, Annelie Sörmark OBS: Lokal J2
17.15-18.00ArtOrt och Mingel i utställningen
18.00              Opening ceremony

*Gemensamt för sjukgymnaster och arbetsterapeuter