Program Operationssköterskor

Klicka på respektive dag för att se översiktligt program och lokal
08.00-08.30Registrering
08.30-10.00Instruktionskurs: Platt- och skruvfixation av distala femurfraktuer. 
lokal R 22+23
10.00-10.30Kaffe
10.30-12.00Instruktionskurs: Tibiamärgspik.lokal R 24+25
Modern cementeringsteknik, lokal R 22+23
12.00-13.00Lunch
13.00-14.00Sjukvård i Nepal. Föreläsare Hans Granhed, lokal F5
14.00-14.30Kaffe
14.30-16.15Fria föredrag. Moderatorer Ingrid Berg och Annette W Dahl, lokal E3
17.15-18.00Art Ort och Mingel i utställningshallen
18.00Opening Ceremony