Program Sjuksköterskor/Undersköterskor

Klicka på respektive dag för att se översiktligt program
10.30-12.30Registrering och lunch
12.45-13.00Inledning och välkomnande. Ingrid Höglund-Karlsson, Eva-Marie Sehlstedt
13.00-14.00Personcentrerad vård - vad är det?
Inger Ekman, Lars Eric Olsson, Elisabeth Hansson
14.00-14.30Kaffepaus
14.30-16.30Fria föredrag*. Moderatorer Ingrid Bergh, Annette W Dahl
17.15-18.00Art Ort och Mingel i utställningshallen
18.00-Opening Ceremony

* Gemensamt för Sjuksköterskor och operationssjuksköterskor