Preliminärt program - Operationssjuksköterskor/undersköterskor

TIDTISDAG 25/8
08:00-08:158.00-8.30
Registrering och samling i entrén på Länssjukhuset Ryhov.
08:15-08:30
08:30-08:45

8.30-11.30
Studiebesök på Länssjukhuset Ryhov
- Rundvandring på operation och sterilcentralen.
- Information om checklista vid operationer.
- Information om checklista låneinstrument.
- Information om blockader vid axeloperationer.
- Information om vårdtyngdsmätning.
- Instruktionskurs i autentisk miljö; Märgspik T2. I samarbete med Stryker.
 ...med avbrott för kaffe och fralla vid lämplig tidpunkt.

08.45-09.00
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45 
11:45-12:00
12:00-12:1512.00-13.00
Lunch på Elmia
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00
13:00-13:15LOKAL: Hammarskjöldsalen

13.00-14.30
Multiresistenta bakterier.  Introduktion, Historik.
Moderator:Per-Erik Åbom, Jönköping
Nya tekniker på laboratoriet
Diagnostik - Spårning av smittvägar.
Mikael Toepfer, Jönköping
Vårdhygien – hur kan vi bli bättre?
Sofia Wetterbrandt, Jönköping
Multiresistenta bakterier i ortopedin.
Anna Holmberg, Lund
Patientfall.
Anna Stefansdottir, Lund
Diskussion – avrundning.
13:15-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:4514.30-15.00
Kaffe
14:45-15:00
15:00-15:15

LOKAL: Huskvarna

15.00-16.15
Fakta, frågeställningar och resonemang kring operationshandskar:
- skadeorsaker
- säkra arbetsmetoder
- materialval
- skydd mot kemikalier 
Ann Folin, Stockholm

15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45LOKAL: Hammarsskjöldsalen

16.30-17.15
Konsten att vara medmänsklig i ortopedin
Gästföreläsare: Stefan Einhorn, Stockholm
16:45-17:00
17:00-17:15
17:15-17:3017.15-18.00
Mingel och Art Ort i foajén utanför Hammarskjöldsalen
17:30-17:45
17:45-18:00
18:00-.......

18.00
Invigningsfest med start i Hammarskjöldsalen följt av 
mat och mingel hos utställarna. Pub och dans såklart!