Följande föredrag och posters kommer att presenteras på Ortopediveckan 2013

ORTOGERIATRIK

2012-08-2814:15-15:00, Moderator Sari Ponser, Olle WolfStora salen
14:15-14:22  Kortare pre och postoperativ vårdtid med höftspår och teamvårdH Åberg
 
14:23-14:30  Vet vi hur det går? Strukturerad uppföljning av ett års höftfrakturer i MalmöSusanne Hansson
 
14:31-14:38  Vet vi hur det går? Strukturerad uppföljning av ett års höftfrakturer i MalmöSusanne Hansson
 
14:39-14:46  Kan man lita på läkemedelslistan?Olle Wolf
 
14:47-14:54  Epidemiologi av kirurgiskt och konservativt behandlade distala radiusfrakturer i Sverige 2005-2010 – en nationell registerstudieCecilia Mellstrand Navarro
 
 

FRAKTUR

2012-08-2815:45-16:45, Moderator Karl-Åke Jansson, Kenneth JonssonStora salen
15:45-15:52  Behandlingsalternativ vid diafysära tibiafrakturerTelmo Ramos
 
15:53-16:00  Hög förekomst av postoperativa komplikationer hos patienter med mittdiafysära klavikelfrakturer opererade med skruv och platta.Magnus Allard
 
16:01-16:08  Tidig avgipsning av reponerade distala radiusfrakturer påverkar inte slutresultatetAlbert Christersson
 
16:09-16:16  Presurgical evaluation of chronic osteomyelitis using dual-tracer PET/CTAlbert Christersson
 
16:17-16:24  Bisfosfonat-releterade femurfrakturer och käknekroser.Arkan Sayed-Noor
 
16:25-16:32  Preoperativ helkroppstvätt vid akut ortopedisk kirurgi – dags att ändra gamla rutiner ?Matthias Fassbender
 
 

RYGG

2012-08-2809:00-10:00, Moderator Helena Brisby, Yohan RobinsonSal C
09:00-09:07  Den kliniska betydelsen av en föreliggande kotfraktur är ringa – en cross sektionell analys av 1427 äldre män i svenska MrOsMehrsa Kherad
 
09:08-09:15  Viktförändringar efter kirurgi för lumbal spinal stenosBjörn Knutsson
 
09:16-09:23  Preoperativ atrofi av musculus multifidus och dess samband med smärta och funktion före och ett år efter diskbråckskirurgi.Therese Sundh
 
09:24-09:31  Horisontellt sterilt luftflöde över operationsområdet tycks öka sårinfektionsfrekvensen efter lumbal ryggkirurgi.Olle Hägg
 
09:32-10:00   Diskussion
 
 

BARN

2012-08-2810:45-12:00, Moderator Eva Pontén, Yasmin HailerSal C
10:45-10:52  KARTLÄGGNING AV SKADEPANORAMA OCH SKADEMEKANISMER HOS BARN MED AKUT KNÄTRAUMA MED HEMARTROS I ÅLDERN 9-14 ÅRMarie Askenberger
 
10:53-11:00  Traumatisk patellaluxation i barndomen - retrospektiv långtidsuppföljning av kirurgiskt och konservativt behandlade patienterEva Bengtsson Moström
 
11:01-11:08  Långtidsuppföljning efter främre korsbandsrekonstruktion hos barn avseende livskvalitet, funktion och röntgenfynd.Olle Månsson
 
11:09-11:16  Botulinumtoxininjektioner i nedre extremiteter ökar fysisk aktivitet i övre extremiteter hos barn med cerebral paresEva Pontén
 
11:17-11:24  Pojkar som vårdats för en diafysär femurfraktur i åldern 1-3 år har under den fortsatta uppväxten en ökad risk för frakturer som kräver slutenvård.Johan von Heideken
 
11:25-11:32  Volumetrisk rörelseanalys- ett snabbt och tillförlitligt sätt att mäta tredimensionell räckvidd hos barnStefan Gantelius
 
11:33-11:40  Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score för barn (KOOS-Child); psykometriska egenskaper hos 115 barn med knäskadaMaria Örtqvist
 
11:41-11:48  Effekt av intraartikulära kortisoninjektioner på gångfunktion hos barn med Juvenil Idiopatisk Artrit.Anna-Clara Esbjörnsson
 
11:49-12:00   Diskussion
 
 

DOKTORANDER & UNGA FORSKARE 1

2012-08-2813:45-14:45, Moderator Lars Weidenhielm, Greta SnellmanSal C
13:15-13:22  Amputationsfrekvens och frekvensen plastikkirurgisk rekonstruktion efter öppna underbensfrakturer i Sverige 1998-2010Ulrika Tampe
 
13:23-13:30  Lång rörbensfraktur är en självständig riskfaktor efter justering för blödningstecken för 7-dagarsmortalitet i låg- och medelinkomstlandMartin Gerdin
 
13:31-13:38  5-års resultat efter kirurgisk behandling av patienter med dislocerade bäckenringskadorBjörn Hernefalk
 
13:39-13:46  Histologin av atypiska femurfrakturerJörg Schilcher
 
13:47-13:54  Gelmatris av hyaluronsyra förbättrar neuronal överlevnad i ryggmärgskulturer från mössNikos Schizas
 
13:55-14:02  Mätning av responsvariabilitet i trombocytaggregation hos patienter med akut höftfraktur som behandlas med trombocythämmare.Anna Clareus
 
14:03-14:10  Scapular notching - oviktigt eller bör det undvikas?Bakir Kadum
 
14:11-14:18  Intermittent pneumatisk kompressionsbehandling minskar risken för DVT vid immobiliering av nedre extremitetErica Domeij Arverud
 
14:19-14:26  Markant ökning av Nekrotiserande Fasciit i norra Stockholms upptagningsområdeArdalan Rahimi
 
14:27-14:45   Diskussion
 
 

DOKTORANDER & UNGA FORSKARE 2

2012-08-2815:30-17:00, Moderator Cecilia Rogmark, Bengt SandénSal C
15:30-15:37  Protesnära femurfraktur - en allvarlig komplikation som alltför sällan rapporteras till Svenska Höftprotesregistret.Georgios Chatziagorou
 
15:38-15:45  Protesnära frakturer: 2-årsuppföljning av 49 patienter opererade på Akademiska Sjukhuset 2008-2011Dimitrios Argyrakis
 
15:46-15:53  Åldern och hälsorelaterad livskvalité efter total höftprotesoperation – unga och nyblivna pensionärer har mest att vinna på en operationMax Gordon
 
15:54-16:01  EQ-5D index som utfall efter total höftprotesoperation – kan man lita på statistiken?Max Gordon
 
16:02-16:09  Är risken för rerevision lägre efter förstagångrevision med trabekulär metallcup?Maziar Mohaddes
 
16:10-16:17  Höftprotesluxationer – en jämförande studie avseende reoperationer för patienter opererade med anterolateral och posterolateral snittföring.Olle Wallner
 
16:18-16:25  Djup infektion efter operation med total cementerad höftprotesLudvig Thor
 
16:26-16:33  Debridering, Antibiotika och Implantat-Retention (DAIR) vid behandling av tidig protesinfektion.Magnus Bergkvist
 
16:34-17:00   Diskussion
 
 

FOT

2012-08-2811:00-12:00, Moderator Arne Lundberg, Anna SprinchornSal B
11:00-11:07  Patienter med idiopatisk fot- och fotledsartros kan ha en predisponerande skelettfenotypMaria Cöster
 
11:08-11:15  Validering av det patientrapporterade frågeformuläret ”Self-reported Foot and Ankle Score” (SEFAS) Maria Cöster
 
11:16-11:23  Är fotledsrörlighet en prediktor för fotfunktion? Henrik Wallander
 
11:24-11:31  Emerging evidence from randomized controlled trials and the rates of surgery for acute Achilles tendon rupture. Nationwide Finnish register data from 1987 to 2011.Villa Mattila
 
11:32-11:39  Vilka faktorer som avgör långtidsresultaten för behandling av dislocerade intraartikulära kalkaneusfrakturerPer-Henrik Ågren
 
11:40-11:47  Långtidsresultat av subtalär artrodes efter icke-kirurgisk behandling av dislocerade intra-artikulära kalkaneusfrakturer.Per-Henrik Ågren
 
11:48-11:55  Lönar det sig att byta proteskomponenter vid havererad fotledsprotes?Ilka Kamrad
 
 

PROTES

2012-08-2909:00-10:30, Moderator André Stark, Stergios LazarinisStora salen
09:00-09:07  Smärtlindring efter total knäartroplastik:Annette W-Dahl
 
09:08-09:15  Parathyroideahormon postoperativt påverkar inte migration efter knäproteskirurgiHåkan Ledin
 
09:16-09:23  Smärta, funktion, livskvalité och fysisk aktivitetsnivå hos personer med tibiofemoralleds- och patellofemoralledsartros - en tvärsnittsstudieFrida Torstensson
 
09:24-09:31  Incidensen av djup periprostetisk infektion efter primär höftprotesoperation.Viktor Lindgren
 
09:32-09:39  HÄLSORELATERAD LIVSKVALITET FÖR SVENSKA PATIENTER OCH IMMIGRANTER MÄTT MED EQ-5D BASERAD PÅ SVENSKA HÖFTPROTESREGISTRETFerid Krupic
 
09:40-09:47  Incidensökningen för höftproteskirurgi är på väg att plana utS Nemes
 
09:48-09:55  Ej tätade hål i ocementerade cupar är riskfaktor för acetabulär osteolysV Otten
 
09:56-10:03  Bra stabilitet men stora benmineralförluster och sent debuterande protesnära frakturer vid användandet av ocementerad stam för höftfrakturpatienter.Olof Sköldenberg
 
10:04-10:11  Benlängdsskillnad och femoral-offset efter höftproteskirurgi.Sarwar S Mahmood
 
10:12-10:19  Dual-mobility cup för behandling av patienter med hög risk för höftprotesluxation.Sebastian Mukka
 
10:20-10:27  Höga systemiska koncentrationer av Toradol© i samband med LIA vid höftplastik F Affas
 
 

ÖVRE EXTREMITETEN

2012-08-2914:00-15:00, Moderator Björn Salomonsson, Jan NowakSal C
14:00-14:07  Gott resultat efter traumatisk rototorcuffruptur i axeln vid kirurgisk reparation upptill ett år efter skadan Soheila Zhaeentan
 
14:08-14:15  Scapular spur vid omvänd axelproteskirurgi: Definition, Klassifikation och etiologiBakir Kadum
 
14:16-14:23  Ektopisk benbildning vid armbågsprotes- tecken på proteslossning?Fredrik Lundh
 
14:24-14:31  Caput ulna-protes, ett gott alternativPeter Axelsson
 
14:32-14:39  Länkad DRU-ledprotes, en bra sista utvägPeter Axelsson
 
14:40-14:47  Kollagenasbehandling vid Dupuytrens kontrakturDaniel Castellanos
 
14:48-15:00   Diskussion
 
 

POSTERS

  Manuell behandling av acromioclavicularleden för frusen skuldra hos en ung kvinnlig patient med kvarstående besvär efter konventionell behandlingStina Lilje
 
  Postoperativa restriktioner efter primär höftplastik Ylva Ericsson
 
  Patientrapporterat utfall efter cementerad och ocementerad fixation vid total höftprotesoperationOla Rolfson
 
  Acceptabel minskning av luftburna bakterier i en äldre operationssal efter justering av ventilationen och införandet av ett tätare klädsystemBirgitta Lytsy
 
  Prevalens och utveckling av nacksmärta respektive cervikal degeneration hos män och kvinnor. En Litteraturstudie.Eva Olsson
 
  En öppen, multi-center, prospektiv och ålderskontrollerad (50-60 år vs ≥75 år) studie för att utvärdera effekt och säkerhet av Buprenorfin depotplåster (Norspan) hos patienter med kronisk medelsvår till svår osteoartrossmärta i höft och / eller knä.Charlotte Ödman
 
  Modulära megaproteser: låg risk för mekaniska komplikationer efter sarkomkirurgiPanagiotis Tsagkozis
 
  Stabiliseringsträning vid ländryggbesvär. En fallstudie. Magisterkurs i Ortopedisk manuell terapi (40p) Ulrika Jederlund
 
  Manuell behandling vid avvikande rörelse och funktion i scapulathoracalleden hos patienter med impingementsmärtaCecilia Leijon Brangö
 
  Smärtmodulering hos patienter med långvarig ländryggssmärta Charlotte Glimstedt, Karin Nygren
 
  Sjukgymnastisk intervention och rehabiliteringsriktlinjer efter operativt behandlande proximala humerusfrakturer – en litteraturöversiktKajsa Rosén
 
  Risedronate givet under 6 månader för att förhindra protesnära benförlust efter total höftplastik.Ehsan Abkarian
 
  Komplikation efter kirurgi av fotledsfrakturCharlotte Thur
 
  Det är möjligt att mäta benlängd efter höftproteskirurgi utan röntgen protesbäcken.Bengt Horn
 
  Träning som behandling av lateral epikondylalgi (tennisarmbåge) - systematisk litteraturstudieLena Boman
 
  Hyperbaric Oxygen in Lower Limb Trauma (www.clinicaltrials.gov) HOLLTJörgen Ohlén
 
  E-vitamindopad korsbunden polyetylen jämfört med konventionell korsbunden polyeylen vid total höftledsprotes.Mats Salemyr
 
  Tidiga resultat vid behandling av Fokal broskskada med metalimplantatLeif Rydh