Program 2012 - Läkare

Tid Session I Session II Session III Session IV
Tisdag 27        
08:00 Instruktionskurser
Nils Hailer

How to treat degerative rotatorcuff lesions
Behandling av protesnära frakturer
Operation av trokantär höftfraktur med märgspik
Höftprotesluxationer - prevention och behandling
Operations- och cementeringsteknik höftprotes
Osteosyntes av proximal humerusfraktur
Stabilisering av thorakolumbala frakturer
 
08:15  
08:30 Verksamhetschefs-
och
Studierektorsmöte
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30 Lunch &
Utställning
11:45 Lunch, Utställning & Registrering
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00 GÄSTFÖRELÄSNING
(Stora salen)
Professor Stephen Kates, University of Rochester, USA
Improving the Care of Fragility Fracture Patients: A Team Approach
13:15
13:30
13:45
  Sal C Stora salen Utställningssalen  
14:00 Brottet - ett fall för balansen eller benet? Karl Michaëlsson
Frakturläkning och PTH. Rykten och evidens. Per Aspenberg
SYMPOSIUM Barnortopedi; Barnsjukdomar & artros
Lars Engesaeter
Protesrelaterade infektioner
PRISS
Anna Stefansdottir
 
14:15  
14:30  
14:45  
15:00 Kaffe & Utställning Kaffe & Utställning  
15:15 Kaffe & Utställning  
15:30  
15:45 Metastaskirurgi: Finns det någon patologisk fraktur som inte ska opereras?
Henrik Bauer, Otte Brosjö
Patientsäkerhet
Pelle Gustavsson
 
16:00 SYMPOSIUM Snett och vint inom barnortopedin
Lennart Landin
 
16:15  
16:30  
16:45 ST-utbildning och livslångt lärande - vem tar ansvar?
Anne Garland, Hans Mallmin
   
17:00    
17:15    
17:30  
INVIGNING (kl. 17.45)
(Stora salen)
Professorsdirektör Lennart Persson
GET TOGETHER PÅ UKK