Avbokning

Ortopediveckan 2010

Avgiften återbetalas inte vid avbokning efter den 31 juli 2010, men anmälan kan istället överföras på annan person.

Avbokning ska lämnas skriftligt via mail eller fax.

E-post: sofkansli@ortopedi.se
Fax: 08 - 550 104 09

1111