Instruktionskurser för sköterskor

Instruktionskurser för sjuksköterskor och operationssköterskor kommer att hållas på svenska. Kurserna ges tisdagen den 31 augusti klockan 8.30-12.00. Obligatorisk föranmälan. Avgiften är 500 kronor exklusive moms.

12. Platt- och skruvfixation av distal femurfrakturer (ssk)

Instruktör: Hans Granhed, Göteborg
Tid: 08:30 - 10.00
Lokal: R22+23
Antal: 20 stycken
Värd: Stryker

13. Märgspikning, speciellt tibia (ssk)

Instruktör: Mikael Sundfeldt, Göteborg
Tid: 10.30 - 12.00
Lokal: R24-25
Värd: Smith & Nephew

14. Modern cementeringsteknik (ssk)

Instruktör: Göran Garellick, Göteborg
Tid: 10.30-12.00
Lokal: R22-23
Värd: Biomet

1111