Anmälan

Anmälan på nätet är stängd. Det går att anmäla sig "on-site".

Läkare

Avgifterna för årets möte har fastställts tillsammans med SICOT. I enlighet med SICOTs tradition finns en särskild subventionerad avgift för ST-läkare. Medlemmar i SOF har rabatterad avgift. Läkare som inte är medlem i SOF har ordinarie avgift.

Nytt för 2010 är också den särskilda rabatten för tidig registrering (före 15 maj), fram till 25 juli går det att anmäla sig till via nätet. Efter 25 juli går det bara att anmäla sig on site vilket medför högre anmälningsavgift.

Övriga yrkeskategorier

Övriga yrkeskategorier kan anmäla sig via hemsidan till och med 25 juli. Man kan anmäla sig till hela mötet (tisdag till torsdag) eller enstaka dag. Efter 25 juli sker anmälan on site vilket medför en högre anmälningsavgift.

1111