Utställning


Arnold Person, Traveko, är ansvarig för utställningen vid
Ortopediveckan. Tel 070-577 35 79.
arnold.persson@traveko.se

1111