Nyheter

Rökpaus!

Du vet väl att ett perioperativt rökstopp reducerar postoperativa komplikationer med cirka 50% – både vid akut och elektiv kirurgi! Svensk Ortopedisk Förening lanserar nu steg 1 i sin kampanj En Rökfri Operation.

För mer information se www.enrokfrioperation.se

100903

1111