Nyheter

Malchau ersätter Bhandari

På grund av sent förhinder från Mohit Bhandari kommer den inledande plenarföreläsningen hållas av Henrik Malchau. Titeln för föreläsningen är "Total hip arthroplasty - what have we learned in the past thirty years?"

100830

1111