Nyheter

Ny instruktionskurs för ssk

Det har tillkommit en kurs för operationssköterskor i "Modern cementeringsteknik med Göran Garellick som instruktör. Om du redan är anmäld till mötet och önskar delta i kursen alternativt att byta kurs kan du anmäla detta till sofkansli@ortopedi.se.

100617

1111