Kontakt

Kontaktpersoner

               

Ordförande LOC

Mötessekreterare

Programansvarig läkare

Sjuksköterskor

Op.sjuksköterskor

Läkarsekreterare

Sjukgymnaster

Arbetsterapeuter

Epiphysen

Registrering

Utställning

Webbansvarig

peter.nyberg@vgregion.se

carina.lysell@vgregion.se

helena.brisby@vgregion.se

ingrid.hoglund-karlsson@vgregion.se

annette.erichsen@vgregion.se

helen.sandstrom@vgregion.se

ethel.andersson@vgregion.se

gunilla.hultin@vgregion.se

camilla.m.bergh@vgregion.se

ulla.engvall@vgregion.se

arnold.persson@traveko.se

ola.rolfson@vgregion.se

1111