Ortopediveckan 2010

Internationell ortopedivecka i Göteborg 30 augusti – 3 september 2010

Ortopediveckan 2010 kommer att vara ett samarrangemang med Annual International Conference (AIC) för SICOT (International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology) och SIROT (International Research Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology). Programmet kommer att vara omfattande och det kommer att finnas något av intresse för alla berörda yrkeskategorier. Det vetenskapliga programmet för läkare kommer till största delen att vara på engelska och vara gemensamt mellan SOF, SICOT och SIROT. I vanlig SOF-anda ordnas ett trevligt socialt program med t.ex. den klassiska ortopedmilen och golf. Dessutom är kvällsaktiviteter innefattande bl.a. invigningsceremoni och bankett planerade.

 

Möteslokalen är Svenska Mässan i Göteborg och utställningen kommer att ha internationell prägel.

 

Välkomna till Göteborg!

Peter Nyberg

Ordförande i organisationskommittén

Ortopedi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Björn Rydevik

Conference President

SICOT/SIROT AIC 2010

Gothenburg

Jón Karlsson

Avdelningschef

Avdelningen för Ortopedi

Göteborgs Universitet

1111