Ortopedexamen

Ortopedexamens muntliga/praktiska del

Måndagen den 30 augusti klockan 8.00 - 16.00 kommer den muntliga/praktiska delen av ortopedexamen att äga rum på Ortopedmottagninegn vid Sahlgrenska sjukhuset (ingång från Blå Stråket 5 bredvid huvudentrén).

För anmälan krävs att examinanden har godkänt resultat på den skriftliga delen av examen som hölls den 19 mars 2010.

Anmälan görs enligt instruktion på SOFs hemsida.

Ansvarig för examinationen är Rune Hedlund och Li Tsai.

1111