Övriga möten

Verksamhetschefsmöte

SICOT Meetings

Studierektorsmöte

Svenska höft- och knäföreningens årsmöte

Chefssekreterarmöte

Nätverksträff arbetsterapeuter

SOF Annual meeting

Epiphysens årsmöte med efterföljande middag

Acta Orthopaedica-lunch

OSIS Årsmöte och Nätverksträff sjuksköterskor

1111