Övriga möten

Verksamhetschefsmöte

Date       Tuesday, 31 August
Time       09.00-12.00
Venue     Hjärtat, SU/Sahlgrenska
Contact  Olle Svensson and Birgitta Lagerkvist

Studierektorsmöte

SOF Meetings (in Swedish)
Date      Tuesday, 31 August
Time      09.00–12.00
Venue    R4, Swedish Exhibition & Congress Centre
Contact  Michael Ullman

Svenska höft- och knäföreningens årsmöte

Date       Wednesday, 1 September
Time       12.15 - 13.30
Venue     H1, Swedish Exhibition & Congress Centre
Contact   Johan Kärrholm

Chefssekreterarmöte

Date       Wednesday, 1 September
Time       11.30–13.00
Venue     R2, Swedish Exhibition & Congress Centre
Contact   Helén Sandström

Nätverksträff arbetsterapeuter

Date      Wednesday, 1 September
Time      14.30-16.15
Venue    J2, Swedish Exhibition & Congress Centre
Contact  Gerd Perneros

SOF Annual meeting

Date       Wednesday, 1 September
Time       17.45–18.45
Venue     H1, Swedish Exhibition & Congress Centre
Contact   Olle Svensson and Birgitta Lagerqvist
All SOF members are invited to attend

Epiphysens årsmöte med efterföljande middag

Date      Wednesday, 1 September
Time      19.00
Venue    Restaurang Trägår’n
Contact  Camilla Bergh

Acta Orthopaedica-lunch

Date       Thursday, 2 September
Time       12.15–13.30
Venue     J2, Swedish Exhibition & Congress Centre
Contact   Johan Kärrholm
För reviewers, författare och andra intresserade (föranmälan)

OSIS Årsmöte och Nätverksträff sjuksköterskor

Date        Wednesday, 1 September
Time        11.30–12.00
Venue      E3, Swedish Exhibition & Congress Centre
Contact    Ingrid Höglund Karlsson

SICOT Meetings

SICOT General Assembly
Date     Wednesday, 1 September
Time     17.45–18.45
Venue   J1, Swedish Exhibition & Congress Centre
All SICOT members are invited to attend.

1111