Tack!

Tack till alla er som deltagit vid årets internationella ortopedivecka.

En Rökfri Operation!

Du vet väl att ett perioperativt rökstopp reducerar postoperativa komplikationer med cirka 50% – både vid akut och elektiv kirurgi! Svensk Ortopedisk Förening lanserar nu steg 1 i sin kampanj En Rökfri Operation. För mer information se www.enrokfrioperation.se

Ann-Christine Moberg vann Art Ort

Flest röster fick en av Ann-Christine Mobergs fina akvareller. Ann-Christine arbetar som verksamhetschefssekreterare för Sjukgymnastik och Arbetsterapi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Anders Danemo, från samma sjukhus, vann priset bland de som röstade.

1111