Abstrakts - information för läkare

Vi välkomnar vetenskapliga bidrag i form av föredrag eller posters

Så här gör du

På vår sida för online inskick av abstrakts för läkare kommer du att få fylla i ett formulär efter en färdig mall. Mallen är som standard redan ifylld med exempeltexter så att du ser vad varje fält ska innehålla.

Poster eller föredrag

I vår årsmötesenkät framkom önskemål om fler symposier. Vi försöker ta hänsyn till detta, vilket innebär att antalet sessioner med fria föredrag minskar något. Vid ett stort antal inkommande bidrag kommer därför vissa bidrag att få presenteras som poster. Den vetenskapliga kommittén kommer då att fördela bidragen mellan de två presentationssätten. Vid denna fördelning tas ingen hänsyn till vetenskaplig kvalitet utan den baseras på relativ fördelning mellan de olika ämnesområdena.

Besked om acceptans

Du erhåller besked om acceptans senast den 30/6.

Inför mötet

Instruktioner kommer i samband med att Du får information om att Ditt bidrag har accepterats till mötet.

Sista dag för inskick är 15/5!

Mer information: per.wretenberg@karolinska.se

Med vänlig hälsning
Per Wretenberg

1111