Information till föreläsare

INLÄMNING AV PRESENTATION:


INSKICK FÖRE SOF:
Alla föreläsare uppmanas att skicka in färdigredigerad presentation till 
sof2009@steinwall.eu
Föreläsare som ska ha sin föreläsning på de 2 tidigaste tiderna på tisdagen MÅSTE skicka in sin presentation så den finns på plats innan tisdagen .

INLÄMNING PÅ PLATS:  
I anknytning till huvudentrén (följ skyltning) kommer det att finnas ett bemannat servicerum för inlämning av presentationsfiler från föreläsare. Presentationen måste lämnas in senast 2 timmar innan föreläsningen. Lämna filerna på ett USB-minne.

FORMAT:  
Vi kommer använda Windows Vista, den senaste versionen från Microsoft Office. Detta innebär att filer från tidigare officeversioner också kommer att kunna användas problemfritt. Det kommer dock inte finnas någon möjlighet att använda rena Mac-filer. Alla filer måste vara officekompatibla. Videofiler måste vara windows media.

FILNAMN:  
Alla presentationsfiler ska namnges med föredragshållarens namn.

INNAN FÖRELÄSNINGEN:  
Alla föreläsare ombeds kontakta salens IT-ansvariga innan föreläsningen för att förbereda och kontrollera att allt stämmer

ANSVARIG: 
Jens Christian Larsen

1111