Instruktionskurser


1. "SM I CEMENTERAD HÖFTPLASTIK"

 Huvudsponsorer: Link & Biomet
 Instruktörer:Gunnar Flivik, Lund, tillika enväldig domare i övre segmentet
Göran Garellick, Göteborg, tillika stamfader.
 Deltagarantal:Maximalt 24 stycken.
 Stationer:8 totalt, 4 för cup respektive stam.
 Målbeskrivning:Att efter genomgången kurs ha erhållit god teoretisk kunskap och därefter genom praktisk övning av såväl cup som stamcementering med modern teknik och med användande av välbeprövad såväl protes som cement erhålla en väl fixerad och positionerad plastik.
 Tävlingsmoment:Svensk mästare i övre respektive nedre segmentet kommer  att koras.
 Tid: 9:00-12:00
 2 x 20 min teori
 120 minuter workshop
 Kaffepaus ingår
 Plats: Konferensrum 11, Elmia.
 Salsansvarig:Torbjörn Lernstål, Jönköping


2. "STAYING OUT OF TROUBLE IN FOREFOOT SURGERY"   Fullbokat

 

 Huvudsponsor: Stryker
 Instruktörer:David Stainsby, Newcastle
Bertil Romanus, Göteborg
Maria Cöster, Kalmar
 Deltagarantal:Maximalt 22 stycken.
 Stationer: 6
 Målbeskrivning:Bibringa kursdeltagarna kunskaper om framfotens biomekanik och patofysiologi, det vill säga mekanismerna bakom vanliga framfotdeformiteters uppkomst. Därigenom förstå undersökning och val av behandlingsstrategi vid hammartå och hallux valgus, samt att praktiskt på modell öva den vanligaste operationen vid hallux valgus.
 Plats: Konferensrum 18, Elmia.
 Salsansvarig:Johannes Eckerström, Jönköping

3. PROTESFÖRSÖRJNING AV PROXIMALA HUMERUSFRAKTURER


En ”måste”-kurs för alla som använder och kommer att använda axelprotes för proximala humerusfrakturer.

 Huvudsponsor: DePuy
 Instruktörer: Anders Nordqvist, MAS, Malmö
Robert Ihrman, Ryhov, Jönköping
 Deltagarantal:Maximalt 20 stycken.
 Stationer:5
 Plats: "Cymbalen" på Länssjukhuset Ryhov. 
Du måste registrera dig senast 8:30 på Elmia. (Transport till och från "Cymbalen" ordnas så att du hinner till kursen på Ryhov och tillbaka till Elmia i god tid till lunch.)
 Salsansvarig: Jens-Christian Larsen, Jönköping
FÖRELÄSNING OCH PRAKTISKA ÖVNINGAR
Vad säger litteraturen?
Hur gör man?
Preoperativ planering?
Positionering?
Suturteknik
”Tips and tricks”


4. NAVIGATIONSTEKNIK VID KNÄPLASTIK. FRAMTIDENS KIRURGI?

 

 Huvudsponsorer: Zimmer & Stryker
 Instruktörer:Sören Toksvig-Larsen, Lund
Niclas Andersson, Jönköping
 Deltagarantal:  Maximalt 22 stycken.
 Stationer: 6
 Målbeskrivning:Syftet är att belysa datanavigationens möjligheter att förbättra positioneringen  av komponenterna vid knäplastik. Instruktionskursen sker i samarbete med Zimmer och Stryker där deltagarna ges möjlighet att testa två olika navigationssystem på benmodeller.
 Tid:

10-15 min Zimmer. Presentation av utrustningen.
10-15 min Stryker. Presentation av utrustningen.     
30-60 min Sören Toksvig-Larsen. Teoretisk genomgång.
Cirka 90 min workshop.

 Plats: Kinnarps Arena - skyltning från huvudentrén på Elmia.
Du måste registrera dig i huvudentrén på Elmia senast 8:45 för att hinna i tid till kursen som ligger på promenadavstånd (5 minuter) från Elmia.
 Salsansvarig: Mathias Gullnered, Jönköping

precisioN Knee Navigation Operative Technique (öppnas i nytt fönster, pdf)

http://www.zimmer.com/z/ctl/op/global/action/7/template/MP/id/9353/prcat/MA


5. CORRECTION OF MALUNITED TIBIAL FRACTURES USING THE TAYLOR SPATIAL FRAME

 

 Huvudsponsorer: Smith & Nephew
 Instruktörer:Dror Paley, Baltimore
Stefan Lind, Jönköping
 Deltagarantal: Maximalt 20 stycken.
 Stationer:  5
 Målbeskrivning: - Deltagaren skall ges en grundläggande kunskap om  deformitetskorrektion med dess möjliga vinster samt  potentiella risker.
- Deltagaren skall praktiskt träna applikation av TSF-ram på  plastben (underben) enligt s.k. "total residual mode".
- Deltagaren skall få grundläggande kunskap om hur den web- baserade programvaran för TSF bäst utnyttjas.
- Deltagaren skall efter kursen ha god kännedom om TSF  systemets applikation och möjligheter till deformitets  korrektion vid defektläkta tibiafrakturer.
-  Deltagaren skall erhålla grundläggande kunskap om metodens  (TSF) tillämpningsmöjlighet även vid akut frakturkirurgi.
 Plats: Konferensrum 10, Elmia.
 Salsansvarig:Bengt Herngren, Jönköping

6. KLAVIKELFRAKTURER

Lär dig modern plattosteosyntes av nyckelbensfrakturer!  

Nyckelbensfrakturen är en vanlig fraktur, den utgör omkring fyra procent av frakturerna hos vuxna och omkring 35% av skuldrans frakturer. Incidensen sjunker med ökande ålder och är vanligare hos män än hos kvinnor. Frakturer på nyckelbenents mellersta del är vanligast och utgör cirka 70%, näst vanligast är akromiella nyckelbensfrakturer med 25-30% medan sternala frakturer utgör enbart någon eller några enstaka procent och är vanligare hos äldre.
Konservativt behandlade nyckelbensfrakturer hos vuxna ger kvarstående besvär för 46 %, och frakturer med stor felställning eller tvärställda intermediärfragment ger störst risk för kvarstående besvär.

Även om den vanligaste behandlingen av nyckelbensfrakturer är icke-operativ finns indikationer för operativ behandling. De klassiska indikationerna är hudhot, floating shoulder – samtidig nyckelbensfraktur och fraktur på collum scapula – samt akromiala och sternala frakturer med störd ligamentapparat ledande till stor felställning.
Kanadensarna kunde så visa att även diafysära frakturer med stor felställning eller kommunition blir bättre om de opereras.

 Huvudsponsorer: Synthes
 Instruktörer: Katarina Lönn, Uppsala
Carl Ekholm SU/Mölndal
 Deltagarantal:  Maximalt 22 stycken.
 Stationer:  6
 Målbeskrivning: Kursen syftar till att ge kunskap om modern behandling av nyckelbensfrakturer och vänder sig till ortopeder som arbetar med frakturkirurgi. Kursinnehållet innefattar föreläsning om  nyckelbenets anatomi och biomekanik, dess frakturtyper och frakturbehandling med genomgång av tillgänglig vetenskap samt en workshop i modern plattosteosyntes där deltagarna får ta del av kursledarnas erfarenheter, tips och tricks.
Instruktionskursen genomförs i samarbete med SOTS.
 Plats: Konferensrum 15 (samt konferensrum 13 för work shop), Elmia.
 Salsansvarig: Jonas Kalman, Jönköping


7. DIAFYSÄRA UNDERARMSFRAKTURER


 Huvudsponsor: Synthes
 Instruktörer: Lars Adolfsson, Johan Scheer och Hanna Björnsson, Linköping
 Deltagarantal: Maximalt 18 stycken.
 Stationer: 6
 Målbeskrivning: Fördjupad kunskap i handläggande av enkla och komplicerade diafysära underarmsfrakturer. Instruktionskursen genomförs i samarbete med SOTS.
 Plats: Konferensrum 16 (samt konferensrum 14 för workshop), Elmia.
 Salsansvarig: Fredrik Hydling, Jönköping

8. HALOVÄST-BEHANDLING VID INSTABILA NACKSKADOR


Kursen vänder sig till alla ortopeder som i sin akuta verksamhet kommer i kontakt med instabila halskotpelarskador. Endast ett fåtal av alla instabila nackskador behöver åtgärdas med öppen kirurgi och de flesta kan behandlas med någon form av orthos inklusive halo-väst. För att använda en halo-väst behövs en förståelse inte bara för hur den monteras utan även för hur den fungerar biomekaniskt och hur den sköts av patienten. En sådan förståelse ökar möjligheten till ett lyckat behandlingsresultat och minskar riskerna för komplikationer.

 Huvudsponsor:

Anatomica
 Instruktörer: Helena Brisby, Ortopeden, SU/Sahlgrenska
Bengt Lind, SpineCenter, Göteborg
 Deltagarantal: Maximalt 21 stycken.
 Stationer: 7
 Målbeskrivning:

Att beskriva halovästens funktion, biomekanik och andvändningsområde.
Att beskriva instabila nackskador som lämpar sig för haloväst-behandling.
Att beskriva kontraindikationer för sådan behandling.
Att ge instruktioner om påsättning av halo-ring och väst inklusive ”pitfalls”.
Att beskriva komplikationer till denna behandling och hur dessa kan åtgärdas.
Instruktionskursen genomförs i samarbete med SOTS.

 Plats: Konferensrum 17 (samt konferensrum 19 för workshop), Elmia.
 Salsansvarig: Anna Aspberg, Jönköping


9. TIBIAKONDYLFRAKTURER   Fullbokat


Denna kurs vänder sig till ST läkare inom ortopedi och syftar till att ge en översikt över moderna behandlingsprinciper vid tibiakondylfrakturer.

 Huvudsponsor: Synthes
 Instruktörer: P-O Berntsson, Danderyd
Jonas Bergström, Karolinska
 Deltagarantal: Maximalt 24 stycken.
 Stationer: 6
 Målbeskrivning:  Efter kursen ska deltagarna :
• Fått en orientering om knäts biomekanik och patofysiologin i samband med tibiacondylfrakturer.
• Vara förtrogen med klassifikationen av den skelettala skadan och mjukdelsskadan.
• Förstå vikten av, och tänkandet kring, tvåseans-förfarandet vid kirurgi av dessa skador samt förebyggandet av allvarliga komplikationer.
• Fått en god orientering om operationstekniken vid alla typer av tibiaplatåfrakturer med tonvikt lagd vid plattfixationer av posteromediala och bicondylära skador.
• Förstå indikationerna för, och tänkandet kring, användandet av benersättningsmedel vid dessa operationer.
• Förstå aktuella kirurgiska tillgångar, inte minst ”två-incisions tekniken”.
• Vara förtrogen med efterbehandlingen av dessa skador.
•  Fått en inblick i, och fått träna i work-shop, användandet av hybridram som en ”salvage procedure” i samband med de mest avancerade skadorna med bekymmersamma mjukdelar.
Instruktionskursen genomförs i samarbete med SOTS.
 Plats: Konferensrum 12.
 Salsansvarig: Hans Stam, Jönköping


10. KOMPLICERADE DIAFYSÄRA FEMURFRAKTURER HOS BARN


Epidemiologi
Pre- och postoperativ smärtlindring
Behandlingsmetoder
Egna erfarenheter (kursledningens och deltagarnas fallpresentationer)
Workshop

 Huvudsponsor: Synthes & Biomet
 Instruktörer:

Överläkare Per-Mats Janarv som arbetar vid verksamheten för Barnortopedi på Astrid Lindgrens barnsjukhus och leder forskningsprojekt om diafysära femurfrakturer.
ST-läkare i ortopedi och doktorand Johan von Heideken som kommer att redogöra för forskningsresultat om epidemiologi och socioekonomiska faktorer kring diafysära femurfrakturer hos barn.

 Deltagarantal: Maximalt 22 stycken.
 Stationer: 6
 Målbeskrivning: Kursen syftar till att ge ökad kunskap om modern behandling av komplicerade diafysära femurfrakturer hos barn och vänder sig till ortopeder som i sitt arbete handlägger barntrauma. Kursinnehållet är en uppdaterad genomgång av tillgängliga metoder med workshop och praktiska övningar på bl. a. Pediatric Locking Nail och Endcaps för TEN-spikar.
Instruktionskursen genomförs i samarbete med SOTS.
 Plats: "Metodikum" på Länssjukhuset Ryhov.
Du måste registrera dig senast 8:30 på Elmia. (Transport till och från "Metodikum" ordnas så att du hinner till kursen på Ryhov och tillbaka till Elmia i god tid till lunch.)
 Salsansvarig: Tom Cewers, JönköpingFÖR OPERATIONSSJUKSKÖTERSKOR:
Onsdagen 26/8

(Det finns även möjlighet för operationssköterskorna att delta på tisdagens kurser då ett antal platser per kurs är avsatta för operationssjuksköterskor.)


1. CEMENTERINGSTEKNIK


Teori blandat med cementeringsteknik i praktisk övning.

Föreläsare: Instruktör från Biomet

Huvudsponsor: Biomet

Plats: "Huskvarna", Elmia.


2. AXELPLASTIK


Hemiplastik eller omvänd helprotes vid 4-fragmentsfraktur proximala humerus hos den äldre patienten?

Teori blandat med praktisk övning på plastben med suturteknik för rotatorcuffen, positionering av humerusstammen, val av caputstorlek m.m. vid hemiplastik.

Föreläsare: Robert Ihrman, Jönköping      

Huvudsponsor: DePuy 

Plats: Konferensrum 13, Elmia.


3. AXELFRAKTURER


Osteosyntes vid proximala humerusfrakturer (platta och märgspik).

Teori blandat med praktisk övning på plastben.

Föreläsare: Anders Nordqvist, Malmö

Huvudsponsor: Smith-Nephew

Plats: Konferensrum 14, Elmia.


1111