Övriga möten

VERKSAMHETSCHEFSMÖTE


CHEFSEKRETERARMÖTE


NÄTVERKSTRÄFF FÖR SJUKGYMNASTER


SVENSKA HÖFT- OCH KNÄFÖRENINGENS ÅRSMÖTE MED LUNCH


ANGE NÄR DU ANMÄLER DIG VIA HEMSIDAN VILKA AV DESSA MÖTEN DU KOMMER ATT NÄRVARA VID.

NÄTVERKSTRÄFF FÖR ARBETSTERAPEUTER


OSIS-ÅRSMÖTE


ALLMÄN FÖRELÄSNING


EPIPHYSENS ÅRSMÖTE


ACTA-LUNCH för reviewers, författare och andra intresserade som anmält sig.SOF:S ÅRSMÖTE


ALLMÄN FÖRELÄSNING


ORTOPEDEXAMEN


STUDIEREKTORSMÖTE (OSTRIS)


PATIENTSÄKERHETSSEMINARIUM


1111