Gästföreläsare


ALAN CROCKARD


Alan Crockard Professor i Neurokirurgi vid The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square, London, UK.
Sedan flera decennier en internationellt välkänd föreläsare.
Specialintresse: Halsrygg / skallbaskirurgi.
Tidigare ordförande i Cervical Spine Research Society (European Section).
1995, årets Olivecrona Föreläsare vid Karolinska Institutet Stockholm


DAVID STAINSBY


David Stainsby är verksam i Newcastle. Utbildad vid Universitetet i Camebridge. Han har mångårig erfarenhet av traumakirurgi. Senare fotkirurgi med specialintresse för felställningar i den reumatiska framfoten och han har utvecklat den nu mest använda operationsmetoden.


JANICE PASIEKA


Professor i kirurgi och onkologi vid Foothills Medical Center, Univerity of Calgary, Canada.
Mångårig och engagerad endokrinkirurg med specialintresse för neuroendokrina tumörer. Har gjort delar av sin kliniska utbildning på Karolinska i Stockholm.
Höll ett bejublat föredrag på Kirurgveckan i Umeå 2008 om kvinnliga kirurger i ett historiskt perspektiv som hon nu återkommer med.


DROR PALEY


Dror Paley är verksam vid University of Maryland School of Medicine och Rubin Institute för advanced Orthopedics,
Sinai Hospital.
Dror har ett kliniskt och vetenskapligt intresse i deformiteter och har publicerat ett 100-tal artiklar, 25 bokkapitel och 5 böcker. Hans bok Principles of Deformity Correction är en ”bibel” för förståelse, diagnostik och behandling av nedre extremitets deformiteter.
Dror är en skicklig kirurg som bidragit till att utveckla tekniker över hur man på bästa sätt utför deformitetskorrektioner på både barn och vuxna. Hans tänkande bygger på universella principer mer än specifika kirurgiska tekniker som han bl.a. visat med den s.k. CORA metoden. De biomekaniska principerna som Dror varit med och utveckla är viktiga att ta hänsyn till vid såväl akut frakturbehandling som planerad elektiv kirurgi. Hans intresse och kunskaper vid bentransport och korrektion med Ilizarov har medfört att han varit med och givit instruktionslektioner i över 45 länder. Dror är språkkunnig och talar 6 olika språk. Engelska, Franska, Hebreiska, Italienska, Ryska och Spanska. 


INGVARD WILHELMSEN


Specialist i internmedicin (1986), gastroenterologi (1987) och psykiatri (1991). Doktorsavhandling 1995: «Duodenal Ulcer: Psychological and bacteriological factors». Professor i medicin vid Haraldsplass Diakonale Sykehus, Universitetet i Bergen, Norge (2002). 
1995 öppnade Wilhelmsen en “Hypokondriklinik”, en mottagning enbart för patienter som lider av hypokondri. Han är medlem i “Academy of Cognitive Therapy” och har gett ut 4 böcker om denna terapiform.
Hemsida: http://www.uib.no/med/avd/ii/gastro/wilhelms/homep-iw.html


STEFAN EINHORN


Professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet, ordförande i Karolinska Institutets etikråd och överläkare vid Radiumhemmet. Han har skrivit flera populärvetenskapliga böcker om medicin och en religionsfilosofisk bok - En dold Gud.
2003 gjorde han skönlitterär debut med Den sjunde dagen och 2005 publicerades boken Konsten att vara snäll. Den har sålts i över 200 000 exemplar och har översatts till 15 språk. År 2007 kom Medmänniskor, som är en samling skönlitterära berättelser.
Han är en ofta anlitad föreläsare inom områdena etik på arbetet, goda relationer, ledarskap, religion och medicinsk etik.


1111