Kongresslokal


Ortopediveckan äger rum på Elmia som är en stor mäss- och konferensanläggning med omfattande erfarenhet av liknande arrangemang.


1111