Välkomsthälsning

VÄLKOMNA TILL JÖNKÖPING


I Jönköping fladdrar de historiska vingslagen snabbt, så det är lika bra att börja från början med Vättern, minnet av den vik i det ishav som bildades när isen började smälta efter istiden. Landhöjningen förvandlade viken till insjö och gjorde omgivningen både vacker och beboelig för invandrade människor. Läget vid vattnet var viktigt för stadens framväxt och Jönköping blev snabbt en naturlig mötesplats för folk från landets södra delar samt västgötar och östgötar.

Under medeltiden växte regionens betydelse, framför allt den närliggande ön Visingsö där man idag kan se ruiner från slott och borgar från spännande skeden i historien. 

Industrialismens intåg gav Jönköping produktion av den finurliga säkerhetständstickan och pappersbruket Munksjö förvandlade både stadsbilden och levnadsvillkoren på 1800-talet. Idag lever företagsamheten kvar i allra högsta grad men förstärkt med det nya samhällets krav - mitt i centrum finns de fyra högskolornas campusområde med cirka 9000 studenter.
Jönköping med omnejd är idag en av landets främsta tillväxtregioner med ett dynamiskt näringsliv. Jönköping är internationellt sett en känd mäss- och konferensort samt residensstad. Här bor drygt 124 000 invånare och antalet ökar med cirka 1000/år!

Jönköpings geografiska läge är inte bara vackert utan strategiskt. Det har gjort Jönköping till ett ledande transport- och logistikcentrum i Norden.

Jönköpingsbygden har en lång ortopedisk historia. Redan under första delen av 1800-talet fanns en kvinna – Nella i Tabergsdalen- som var erkänt skicklig på att lägga till rätta och behandla benbrott. Och omkring sekelskiftet mellan arton- och nittonhundratalet fanns avskedade soldaten Hägg som trots sin skadade hand kunde tillverka armproteser med rörlig tumme till en kostnad av tio riksdaler.

Under första delen av 1900-talet fanns enbart sporadisk vård av ortopedpatienter. Men 1940 kom en ålderstigen dam in till dåvarande kirurgiska kliniken med en cervikal femurfraktur. Då inhandlades i stadens järnaffär fyra stycken femtumsspikar av vanligt järn. Dessa steriliserades på operationsavdelningen och följande dag spikades patienten med gott resultat.

Efter en polioepidemi 1951 intensifierades den ortopediska vården. Då inrättades en rehabiliteringsavdelning på Epidemisjukhuset och Åke Jacobsson från Norrbackainstitutet kom ned som konsult en gång varje månad. Han åtföljdes av sin bandagemästare som medförde en verktygslåda av större modell.

Första februari 1955 dröjde sig en handfull sjuksköterskeelever kvar en stund i lasarettets frukostmatsal. Detta var en alldeles speciell dag som det talats om länge och man ville inte gå miste om den. Man ville bevittna den historiska konstitutionen av Ortopedkliniken i Jönköping som var en av Sveriges första landsortskliniker. Förutom överläkare Jacobsson fanns även en bandagemästare, en sadelmakare, en korsettsömmerska, en skomakarmästare, en mottagningssköterska, en undersköterska samt ett sjukvårdsbiträde och en sekreterare. Dessa bildade tillsammans den snabbt växande Ortopedkliniken i Jönköping.

Det fanns ett uppdämt behov av ortopedi. Den allmänna sjukförsäkringen hade ju trätt i kraft första januari 1955 vilket ledde till en anstormning av patienter. Ständigt framfördes önskemål om förstärkning av resurserna, inte minst den dag då överläkare Jacobsson undersökte 92 patienter på sin mottagning!!

Under de följande decennierna växte kliniken och som mest fanns cirka 100 platser på vårdavdelningarna. Under ett av åren på 60-talet utfördes närmare 1300 operationer av klinikens tre ortopeder…

Stora förändringar har ägt rum under åren och nu består kliniken av cirka 140 anställda varav 25 läkare. 1988 startade Neuroortopediska kliniken med speciell inriktning mot halsryggskirurgi, den är nu en del av kliniken. Samtidigt fick sjukhuset sin första professur i Neuroortopedi, landets enda i specifikt kirurgiska ryggsjukdomar. Länssjukhuset Ryhov är sedan några år tillbaka en del av Linköpings Universitet och delar av läkarutbildningen är förlagd till Jönköping. Förutom ortopedi med ett antal subspecialiteter omfattar vårt uppdrag även reumatologi.

1985 hade kliniken senast SOF-mötet. Då samlades ungefär 400 ortopeder på Elmia under två dagar. Alla dokument till mötet skrevs på skrivmaskin och inte ett nedslag fick bli fel, då fick allt göras om från början.

I år är det vår tur igen! Mötet har expanderat och omfattar numera även andra yrkeskategorier.Tändstickan med sin glöd som på årets SOF-logga stagar upp vårt ortopediska träd är symbolen för Jönköping men också för vårt brinnande intresse för vårt värv.

Med stor glädje och entusiasm arbetar vi nu med förberedelserna för Ortopediveckan  24-28/8 2009. Mötet äger rum på Elmia som är en stor mäss-och konferensanläggning med omfattande erfarenhet av liknande arrangemang. Vår ambition är att presentera ett bra vetenskapligt program med brett utbud som kan passa alla som arbetar med ortopedi.

Hoppas att var och en av Er avsätter tid 24-28/8 2009 för Ortopediveckan!

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Birgitta Lagerqvist

http://www.jonkoping.se/turism

1111