ALLT OM SOF 2007
· Senaste nytt
· Om SOF
· Välkomsthälsning
· Om Umeå
Björkarnas stad

· Praktisk information
· Sociala aktiviteter
· Övriga möten
· Barnteckningar!

PROGRAM
· Information

ABSTRACTS
· Inskick abstracts för läkare
· Inskick abstracts för sjuksköterskor och sjukgymnaster

ANMÄLAN MÖTE
· Anmälan
· Tillgängligt boende
· Förbokat flyg
KONTAKT
· Kontaktpersoner
· Utställare
ÖVRIGT
· Tidigare årsmöten
· Kommande möten
· Startsida

Om SOF


60 årsjubileum
Svensk Ortopedisk Förening har nyligen firat 60 årsjubileum. Föreningen som startades 1944 av 18 ortopeder kallades från början Svenska Ortopedförbundet. Det nuvarande namnet Svensk Ortopedisk Förening antogs vid årsmötet 1953 då medlemsantalet var 40 personer. Idag uppgår medlemsantalet till 1300 läkare, vilket borgar för en stor bredd inom föreningen.Mål
Föreningens främsta mål är att främja utvecklingen av ortopedin i Sverige och internationellt. Detta sker främst genom att stödja och utveckla forskning och utbildning inom ämnet.Årsmöte till symposier
I takt med att medlemsantalet i föreningen ökat har också formen för våra möten ändrats.
Det som från början vara enbart årsmöten har idag formats till möten som varar i dagarna 4 och innehåller både symposier, föredrag och en utställning. Varje årsmöte brukar innehålla ett 60-tal vetenskapliga presentationer och ett 10-tal symposier och föreläsningar av inbjudna experter.Vetenskap och utbildning
Genom denna kombination av redovisning av forskning inom svensk ortopedi, tillsammans med sammanställningar av kunskapsfronten, försöker SOF att kombinera vetenskap med utbildning. Årsmötena är centrala för föreningen, men vi verkar också genom en rad andra aktiviteter som vår medlemstidning OM, genom att ge kurser och genom arbetet med kvalitet och målbeskrivningar för specialiteten.Delföreningar
Som inom alla områden som kräver kvalificerad kunskap och färdigheter har utvecklingen inom ortopedin lett till en ökad specialisering. Inom SOF finns ett 10-tal delföreningar som mycket aktivt deltar i programmet vid årsmötena. Vi förlänger därför årsmötena från och med 2007 genom att börja en dag tidigare. Vi kan på så sätt erbjuda våra delföreningar möjligheten att få ”egen tid” under mötet.Sociala aktiviteter
Under de senaste åren har de sociala aktiviteternas vara eller icke vara diskuterats mycket, delvis på grund av förändringar i sponsorreglerna. Vi har löst detta genom att lägga aktiviteterna före det ordinarie mötet och hoppas att de som så önskar får möjligt att delta.Synpunkter?
Har du synpunkter på SOF-mötets utformning är du välkommen att kontakta oss på sofkansli@ortopedi.se så vidarebefordras ditt meddelande till berörd person inom styrelsen.Årets arrangör
Många är de kliniker som genom åren varit arrangörer för SOFs årsmöten. De lokala förut-sättningarna skiftar och det ser vi som mycket positivt, då det skapar den unika karaktären på mötet. Årets möte går av stapeln i Umeå – vi överlåter till Ortopedkliniken på Norrlands Universitetssjukhus att presentera årets SOF-möte. 

Uppdaterad: 070202
Ansvarig utgivare: SOF


Huvudsponsorer:

Sponsorer: Stödföretag: