ALLT OM SOF 2007
· Senaste nytt
· Om SOF
· Välkomsthälsning
· Om Umeå
Björkarnas stad

· Praktisk information
· Sociala aktiviteter
· Övriga möten
· Barnteckningar!

PROGRAM
· Information

ABSTRACTS
· Inskick abstracts för läkare
· Inskick abstracts för sjuksköterskor och sjukgymnaster

ANMÄLAN MÖTE
· Anmälan
· Tillgängligt boende
· Förbokat flyg
KONTAKT
· Kontaktpersoner
· Utställare
ÖVRIGT
· Tidigare årsmöten
· Kommande möten
· Startsida

Välkomsthälsning


Välkömmen te Ume!
Umeåområdet låg strategiskt till för handel och Gustav II Adolf ålade därför 1621 socknens motsträviga bönder att anlägga en stad. 1638 bildades Västerbottens län, som då bestod av nuvarande Västerbottens och Norrbottens län. Och Umeå, med inte mindre än 40 invånare, blev residensstad. Handeln gick tillräckligt bra för att ryssarna skulle tycka att det var värt att bränna ner kustlandet med jämna mellanrum i början av 1700-talet, senast 1721. När Carl von Linné besökte Umeå 1734 skrev han ”Umeå, en liten stad som ännu eij wähl reparerat sig efter det skadestånd den led af fiendens eld, då den totaliter blef afbränd.” 1809 var det dags för krig och örlog på initiativ av den olycksalige Gustaf IV, galenpannan kallad, och von Döbeln och hans ryske kollega Kamenskij såg gemensamt till att bygden brändes ner igen. Sedan dröjde det faktiskt ända till 1888 innan staden åter brann ner till grunden — stadens brandkår var nämligen i Holmsund å tjänsteuppdrag med den enda brandsprutan. Branden hindrades emellertid så småningom av en björkallé, och det föreföll vid återuppbyggnaden vara en smart idé att bredda gatorna och plantera björkar en masse, vilket än idag ger Umeå en speciell karaktär.


Det första lasarettet i övre Norrland grundades i Umeå redan 1764. Ännu i slutet av 1800-talet fanns det bara tre läkare i Umeå. Under början 1900-talet var Umeå mest en liten regementsstad, och ruljansen tog fart först i slutet av 1950-talet då det beslöts att ett Universitet skulle anläggas i Norrland. Kampen var hård, men sundsvallsborna hade nog inte räknat med bygdens store son Gösta Skoglund, som var ett veritabelt kraftpaket till politiker. Han började motionera i riksdagen i slutet av 40-talet om att förlägga tandläkarutbildning till Umeå, 1951 fick han till stånd ett vetenskapligt bibliotek, och han byggde ett hus på blötmyren innan lokaliseringen var bestämd, och kunde erbjuda den nya tandläkarhögskolan så bra villkor att man valde Umeå 1956. Året efter kom medicinarutbildningen till Umeå, och 1959 utnämndes professorer i en rad kliniska ämnen. I ortopedi blev Lennart Hult den förste ämnesföreträdaren. Först 1965 invigdes Universitetet, och det är nu det femte största i Sverige med över 29 000 studenter, och en av de största arbetsgivarna i länet. Umeå Universitet härbärgerar också flera högskolor: design-, handels-, konst-, miljö-, restaurang-, idrotts - och tekniska högskolan. Umeå är en av Sveriges snabbast växande städer, med en tillväxttakt på 1,5 % per år, och har nu drygt 110 000 innevånare.


Umeå är regionsjukhus för Norrland — Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten—som har 1,2 miljoner innevånare utspridda över 58% av Sveriges yta. Avstånden sätter naturligtvis sin prägel på sjukvården i glesbygden, och ett av profilområdena är flygsjuktransporter och det Sveriges nationella ambulansflyg är stationerat i Västerbotten. Regionsjukhuset, Norrlands Universitetssjukhus (NUS), har flertalet specialiteter, och inom ortopedin så servar vi regionen med främst rygg- och tumörkirurgi. På NUS finns också handkirurgi och idrottsmedicin.


I Umeå har vi också stolta idrottstraditioner, inte minst Umeå IK som är ett av Europas ledande fotbollslag. Vi har även, för att skryta lite, världens största brännbollsturnering som är en pålitlig leverantör av skador.

Kongressen sker på Nolia som är en av de största och bästa mässlokalerna i landet. Det ger oss möjlighet att köra ett varierat och brett program, och vi har försökt att lägga in även symposier av mer allmänt innehåll som kan intressera alla professioner. Programmet startar på tisdagsförmiddagen med ett antal instruktionskurser. Från och med tisdag eftermiddag till fredag lunch pågår det vetenskapliga programmet kontinuerligt med minst 2 parallella sessioner. Under denna tid kommer ett antal symposier att hållas, bl a om säkerhet i vården. Inbjudna gästtalare kommer att föreläsa och likaså finns tid för fria föredrag. Onsdag eftermiddag och torsdag förmiddag är ”Specialty Day” när specialistföreningarna själva står för programmet. Vi har en stor centralt placerad posterutställning och en speciell postersession där samtliga posterutställare presenterar sina mästerverk. Parallellt med ovan nämnda sessioner kommer operationssköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster/arbetsterapeuter och sekreterare att hålla egna program.

Je må ha en bra vecku i Ume.
(Vi hoppas att ni ska få en givande vecka i Umeå)

För västerbottensortopedin


Olle Svensson
Verksamhetschef 

Uppdaterad: 070125
Ansvarig utgivare: SOF


Huvudsponsorer:

Sponsorer: Stödföretag: