ALLT OM SOF 2006
· Om SOF
· Välkomsthälsning
· Om Varberg
· Praktisk information

PROGRAM
INSKICK ABSTRACTS
Publicerade:
· Abstracts sjukgymnaster

ANMÄLAN MÖTE
· Anmälan online
· Tillgängligt boende

KONTAKTPERSONER
· Utställare
STARTSIDAN
· Tidigare årsmöten
· Kommande möten

VälkomsthälsningVarmt välkomna till SOF:s årsmöte 2006 och en gammal dansk kulturbygd under svensk ockupation sedan mer än 300 år
Varför skall man åka till en stad som marknadsför sig med ett 700-årigt lik och en gammal saga om dödsbringande kläddetaljer?


Nåja, om man undantar det här med kulknappen så finns det trots allt en hel del historia i Varberg. Rojalisterna brukar framhålla att Varberg en gång var svensk huvudstad när Magnus Eriksson hade köpt Skåne, Halland och Blekinge från ett bankrutt Danmark i mitten av 1300-talet och drottning Blanka härskade på Varbergs fästning och sjöng ”Rida rida ranka” för sina telningar. Även ortopediskt har vi en hel del historia att luta oss emot. Kustsanatoriet i Apelviken öppnade sina portar 1902 och blev snabbt ett center för skelettuberkulos ur vilket utvecklades en verksamhet som redan på 20-talet utan överdrift kan betecknas som ren ortopedkirurgi. Ur detta embryo växte under 30- och 40-talen fram en länsövergripande ortopedklinik med som mest 120 vårdplatser fram till dess att Halmstad 1977 startade sin ortopedverksamhet och gjorde oss äran stridig om vem som är störst, bäst och vackrast i länet.


Om man lämnar historien och ser vad vi har att erbjuda i nuläget så är stadens karaktär av sommarstad till stor del havsbaserad. Vi har Europas bästa spa, ytterligare två spaanläggningar, spautbildning, varmbadhus, kallbadhus, nakenbad samt öppet hav ända till Danmark, vilket tillsammans med en ständig blåst ger ett eldorado för surfare. Ur ortopedisk synvinkel ser vår verksamhet ut som alla andras, dvs. våra vårdplatser har reducerats till en fjärdedel medan antalet läkare i stället fyrdubblats sedan i slutet av 70-talet. Vi har ett upptagningsområde som innefattar Kungsbacka, Varberg och Falkenberg (150 000 inv.) och driver öppenvård i Falkenberg och Kungsbacka samt slutenvård i Varberg. Vi har en motorväg genom Halland som i avsevärd grad reducerat antalet svåra trafikolyckor. Idrottsmässigt har man genom åren fr a sysslat med att slå små bollar på ett bord eller skava andra små bollar mot en cykelsadel. Ingendera av dessa sporter ger upphov till några större ortopediska skador. All lagsport (förutom innebandy) är utlokaliserad till länets södra del. Detta borde innebära en lugn tillvaro med möjlighet för klinikens läkare att efter en närande lunch kunna packa golfväskan och tillbringa eftermiddagen med egenvård på flaggsnitslade gräsmattor med nya små bollar. Nu har emellertid befolkningen funnit andra ortopedigenererande aktiviteter som studsmattor och knattecross. Vi har också i likhet med många andra en primärvård som inte förstår ortopedins tjusning och skador av typen massagetumme, golfarmbåge, tvålolyckor (halkskada inomhus) samt halkolyckor utomhus till följd av underkylt regn (västkustens variant av snö), vilket ger oss full sysselsättning till en kostnad som ständigt förfärar våra tjänstemän.


Nog har vi således en hel del att erbjuda och tänker nu kombinera detta med ett intressant vetenskapligt program i vår nybyggda evenemangshall och sociala aktiviteter i betydligt äldre hallar 28/8-1/9 2006. Varmt välkomna till en stor ortopedklinik i en liten stad. Trots att Varberg är en sommarstad finns det begränsningar när det gäller hotellrum så var aktiva när det är dags för anmälan. Ibland försvinner platserna fort. Tänk på att Rolling Stones sålde slut Wembley på tio minuter.
Christer Allenmark
Verksamhetschef 

Uppdaterad: 060124
Ansvarig utgivare: SOF


Huvudsponsorer:

Sponsorer: Stödföretag: