ALLT OM SOF 2008
· Senaste nytt
· Om SOF
· Välkomsthälsning
· Om Halmstad-Staden med tre hjärtan
· Praktisk information
· Meny Hotel Tylösand onsdag
· Priser 2008
· Sociala aktiviteter
· Övrigt program
· ArtOrt

DOKUMENT
· Program & kurser
· Sammanfattningar
· Åhörarkopior

ABSTRACTS
· Inskick för läkare
· Inskick för övriga

ANMÄLAN
· Anmälan online
· Tillgängligt boende
KONTAKT
· Kontaktpersoner
· För utställare
ÖVRIGT
· Tidigare årsmöten
· Startsida

Om SOF


Mål
Föreningens främsta mål är att främja utvecklingen av ortopedin i Sverige och internationellt. Detta sker främst genom att stödja och utveckla forskning och utbildning inom ämnet.Årsmöte till symposier
I takt med att medlemsantalet i föreningen ökat har också formen för våra möten ändrats.
Det som från början vara enbart årsmöten har idag formats till möten som varar i dagarna 4 och innehåller både symposier, föredrag och en utställning. Varje årsmöte brukar innehålla ett 60-tal vetenskapliga presentationer och ett 10-tal symposier och föreläsningar av inbjudna experter.Vetenskap och utbildning
Genom denna kombination av redovisning av forskning inom svensk ortopedi, tillsammans med sammanställningar av kunskapsfronten, försöker SOF att kombinera vetenskap med utbildning. Årsmötena är centrala för föreningen, men vi verkar också genom en rad andra aktiviteter som vår medlemstidning OM, genom att ge kurser och genom arbetet med kvalitet och målbeskrivningar för specialiteten.Delföreningar
Som inom alla områden som kräver kvalificerad kunskap och färdigheter har utvecklingen inom ortopedin lett till en ökad specialisering. Inom SOF finns ett 10-tal delföreningar som mycket aktivt deltar i programmet vid årsmötena. Vi förlänger därför årsmötena från och med 2007 genom att börja en dag tidigare. Vi kan på så sätt erbjuda våra delföreningar möjligheten att få ”egen tid” under mötet.Sociala aktiviteter
Under de senaste åren har de sociala aktiviteternas vara eller icke vara diskuterats mycket, delvis på grund av förändringar i sponsorreglerna. Vi har löst detta genom att lägga aktiviteterna före det ordinarie mötet och hoppas att de som så önskar får möjligt att delta.Synpunkter?
Har du synpunkter på SOF-mötets utformning är du välkommen att kontakta oss på sofkansli@ortopedi.se så vidarebefordras ditt meddelande till berörd person inom styrelsen.Årets arrangör
Många är de kliniker som genom åren varit arrangörer för SOFs årsmöten. De lokala förut-sättningarna skiftar och det ser vi som mycket positivt, då det skapar den unika karaktären på mötet. Årets möte går av stapeln i Halmstad – vi överlåter till Ortopedkliniken i Halmstad att presentera årets SOF-möte.festkväll Hotel Tylösand
Torsdag 4 september
Tid: 19.00 -
Pris: 750:- exkl moms
Alla personalkategorier


 

Uppdaterad: 080410
Ansvarig utgivare: SOF


Huvudsponsorer:

Sponsorer: Stödföretag: