Sök | Sitemap | 

Listan med aktuella studierektorer och mailadresser uppdateras via SOF´s kansli. Vänligen meddela till sofkansli@ortopedi.se alla eventuella ändringar så att vår lista ständigt är aktuell.


Blekingesjukhuset             
Cecilia Rönnfjärd                  
cecilia.ronnfjard@regionblekinge.se


Borås/Skene, Södra Älvsborgs sjukhus                       
Per-Erik Johanson               
per-erik.johanson@vgregion.se


Capio Artro Clinic AB, Stockholm
Per Svedinger                        per.svedinger@capio.se


Capio S:t Görans sjukhus            
Carin Stenros                        carin.stenros@capiostgoran.se 


Danderyd

Tor Melander                        tor.melander@sll.se  


Drottning Silvias Barn- och Ungdoms sjukhus
Cathrine Johansson              cathrine.johansson@vgregion.se


Lasarettet i Enköping


Eskilstuna - Mälarsjukhuset/Kullbergska sjukhuset                          
Araz Yacoob                          araz.yacoob@regionsormland.se  


Falun                                  
Jost Möhring                         jost.mohring@regiondalarna.se

Gävle                                   
Leif Mogen                          leif.mogen@regiongavleborg.se   

Halmstad                            
Björn Kullenberg                 bjorn.kullenberg@regionhalland.se

Helsingborg    
Katharina Delhusen-Carnahan   katharina.delhusen-carnahan@skane.se

Hudiksvall                          
Abdoulaye Mujawimana         abdoulaye.mujawimana@regiongavleborg.se

Jönköping, Värnamo och Eksjö                           
Maria Isaksson                    maria.isaksson@rjl.se
Kajsa Thulin                        kajsa.thulin@rjl.se  

Karlstad
Erik Nyquist                         erik.nyquist@regionvarmland.se

Karolinska  (KS)                 
Wilhelmina Ekström           wilhelmina.ekstrom@sll.se 

Kristianstad, Ystad och Hässleholm 
Samuel Dencker                   samuel.dencker@skane.se 

Kungälv          
Sena Mujezinovic              sena.mujezinovic@vgregion.se

Kalmar 
Andra Irbe                         andra.irbe@regionkalmar.se 

Linköping 
Ludvig Vavruch                 ludvig.vavruch@regionostergotland.se

Malmö/Lund
David Roberts                    david.roberts@skane.se

Mora
Kristin Olsson                   kristin.olsson@regiondalarna.se

Norrköping
Johann Varenhorst          johann.varenhorst@regionostergotland.se

NU-sjukvården, Ortopedkliniken
Sacha Munro Gyllenspetz    sacha.gyllenspetz-munro@vgregion.se

Nyköping 
Kristina Staaf                       kristina.staaf@regionsormland.se

S
ahlgrenska (ST-läkare)
Malin Carling                       malin.carling@vgregion.se

Sahlgrenska (fortbildning specialister) 
Michael Ullman                     michael.ullman@vgregion.se

Sahlgrenska (handkir) 
Peter Axelsson                      peter.axelsson@vgregion.se

Skaraborgs sjukhus Skövde  
Khadijah Ernholm                
khadijah.rosen@vgregion.se

Sunderby sjukhus och Piteå sjukhus                            
Hanna Maaherra                 
hanna.maaherra@norrbotten.se

Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik 
Anna Grauers                      
anna.grauers@lvn.se

Södersjukhuset  
Richard Blomfeldt                richard.blomfeldt@sll.se

Södertälje
Per Lindblom                       per.lindblom@sll.se

Torsby
Jan Claussen                        jan.claussen@regionvarmland.se

Uppsala 
Greta Snellman                    
greta.snellman@surgsci.uu.se

Umeå 
David Edmundsson             
david.edmundsson@regionvasterbotten.se

Varberg 
Andreas Kogler                    
andreas.kogler@regionhalland.se

Visby
Eva Samnegård                    eva.samnegard01@gotland.se

Västervik
Markus Grehn
                      markus.grehn@regionkalmar.se

Västerås                             
Jakob Sanner                       jakob.sanner@regionvastmanland.se

Växjö och Ljungby              
Cecilia Hagelberg Fredholm     cecilia.fredholm@kronoberg.se

Örebro           
Per Essving
                          per.essving@regionorebrolan.se    
 

Östersund                       
Anna Tholson                     anna.tholson@regionjh.se
Christian Buttazzoni          christian.buttazzoni@regionjh.se