Sök | Sitemap | 

Välkommen

OSTRIX är en sammanslutning av studierektorer inom ortopedi i Sverige.

Ostrix styrelse

  • Cecilia Fredholm, Växjö
  • Ida Dånmark, Linköping
  • Anna Tholson, Östersund
  • Kajsa Thulin, Region Jönköping
  • Andra Irbe, Kalmar

OSTRIX-styrelsen informerar

Just nu pågår ett arbete med att se över en gemensam plattform för ST-läkare och studierektorer inom ortopedi. Förhoppningen är att detta kommer att finnas på den nya hemsidan. Målet är att här samla dokument som används för utvärdering, länkar till målbeskrivning, blanketter, uppdragsbeskrivningar för
ST-läkare, handledare, studierektorer och verksamhetschefer samt förslag på ST-plan och ST-kontrakt m.m.

Vi har också en dialog med utbildningskommittén gällande att få mer struktur i kursutbud och en tydligare
ram för detta.

Målet är att styrelsen träffas två gånger årligen där det ena tillfället blir i samband med ortopediveckan och OSTRIX-mötet som förhoppningsvis blir mer välbesökt och ytterligare en gång under senhöst eller tidig vår. Utöver detta sker kommunikationen skriftligen.