Sök | Sitemap | 

Svenska Höft och Knä Föreningen

Föreningens syfte är att inom området artros-och ledkirurgi:

  • främja kommunikation och utbyte av erfarenheter mellan olika medicinska        
    yrkeskategorier, främst ortopediskt inriktade läkare
  • främja forskning, utbildning och kvalitetssäkring
  • inom SOF vara en kunskapskälla inom området
  • främja kontakter och utbyte med andra organisationer

Vi har möten i samband med SOF´s Ortopedivecka och ett möte på hösten dagen innan det s.k registermötet. Vi stöder olika kurser i proteskirurgi, såväl primär som revision.
Vi har sökt samarbete med industrin angående upphandlingsförfarande.
Vi har samarbete med en systerförening i Norge och även European Hip Society.

Nu har Svenska Höft och Knä Föreningen ett Twitter-konto. Följ oss om du är intresserad att få uppdateringar om intressanta artiklar, möten m.m. Du hittar oss på twitter.com @hoft_o_kna