Sök | Sitemap | 

Svenska Höft- och Knäföreningen utlyser ett Stipendium till Tore Daléns minne

Vem kan söka? Du som har pågående forskning inom området artros- och ledkirurgi av höft- eller knäled.

Belopp? 25 000 kr som tillfaller dig personligen för att användas till forskningsprojektet eller studieresa till forskningslabb eller annan klinik (ej konferensresa).

Ansökans innehåll? Namn, adress, titel/tjänst, projektets titel och projektbeskrivning. Hur ska sökta medel användas? Max en A4-sida med teckenstorlek 12. Bilagor kommer inte att beaktas. Ansökningar som inte uppfyller ovan beskrivet format kommer inte att beaktas.

Tid för ansökan? Stipendiet delas ut i samband med Svenska Höft- och Knäföreningens årsmöte under Ortopediveckan 2020. Ansökan ska mailas till sofkansli@ortopedi.se senast 15 juli 2020. Det förväntas av stipendiaten att hon/han redovisar sina forskningsresultat med ett föredrag vid föreningens Arlandamöte eller vid årsmötet under Ortopediveckan 2021.