Sök | Sitemap | 

Månadens artikel

Bästa medlem i Svenska Höft- och Knäföreningen!

Vi har tänkt försöka uppmärksamma intressanta artiklar inom vårt intresseområde här på vår hemsida.
Förutom att ha information om artikeln så ska vi försöka ha abstraktet och en länk till förlaget/tidningen, så att du kan komma åt artikeln. Vi kommer att påminna dig med mail eller via Twitter när det kommer en ny artikel.
Om du inte vill ha dessa påminnelser så hör av dig till vår sekreterare Britt-Marie Efraimsson så plockar vi bort dig från listan för dessa artiklar.

Om du själv hittar en artikel som du tycker bör spridas/uppmärksammas så hör av dig till Gunnar Flivik

Det är viktigt att vi har din aktuella e-postadress så att du kan få information från oss. Om du ändrar din adress eller har glömt att meddela oss den så hör av dig till Britt-Marie Efraimsson på kansliet.

2012- Juni

I dessa tider av fotbolls-EM och kommande OS kan följande artikel vara av intresse. Man visar snyggt att såväl höft- som knäartros liksom artroplastik pga detta förekommer mer frekvent hos tidigare manliga elitidrottare än hos en matchad kontrollgrupp. Framförallt  visar det sig hos tidigare ”impact athletes”.

Abstrakt och länk till artikeln: Tveit et al, "Former Male Elite Athletes Have a Higher Prevalence of Osteoarthritis and Arthroplasty in the Hip and Knee Than Expected"

2012 - Maj

Månadens artikel från ett forskarlag från Stanford, USA, belyser patofysiologin bakom artros. Vi vet att ledslitage är ett förenklat begrepp och ofta talas om ledsvikt men månadens artikel ger en ny vinkling – överaktivitet i komplementsystemet. Komplementsystemet tillhör immunförsvarets första försvarslinje och är evolutionärt mycket gammalt – återfinns både bland växter,fiskar och fåglar. Man har i ledvätska noterat att redan vid tidig artros är komplementsystemet aktiverat – bara en bråkdel av patienterna ligger på nivån för friska individer.

Genom en modell baserat på knockout möss har forskargruppen studerat komplementsystemet i detalj. Vid meniskektomi hos möss utvecklar möss, i likhet med människor, artros i lederna och genom att meniskektomera tre olika typer av knockoutmöss kunde man studera komplementsystemets effekt. I de möss där man slagit ut en hämmade gen var utvecklingen av artros oerhört kraftig medan möss som fått komplementsystemet utslaget knappt utvecklade några tecken till artros. Artrosen mättes radiologiskt men man kunde även se tydliga skillnader i gångförmåga mellan grupperna.

Hur komplementsystemet interagerar med brosket har också belysts. Membrane attack complex (MAC) fäster på chondrocyterna och stimulerar dessa till att producera mer komplementprotein samtidigt som de producerar enzymer som tuggar i sig broskmatrixet och inflammatoriska cytokiner. När MAC når tillräckligt höga koncentrationer kan det även ha en lytisk effekt på celler vilket ytterligare tros spä på den degenerativa processen.

Forskargruppen ser möjligheter att framöver utveckla läkemedel som slår mot komplementsystemet, men konstaterar samtidigt att dess vitala roll i immunförsvaret medför att detta kan bli svårt. Möjligen kan korta, lokala behandlingar vara ett alternativ för att tidigt bromsa artrosutvecklingen.

Originalartikeln i Nature: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22057346

News Magazines populärvetenskapliga sammanfattning av artikeln: http://www.news-medical.net/news/20111108/Low-grade-inflammatory-processes-drive-development-of-osteoarthritis.aspx

Forskargruppens hemsida: http://robinsonlab.stanford.edu/

2012 - Mars

Att vi faktiskt kan förändra benlängden något även vid knäprotekirurgi kanske inte alla tänker på. Här en intressant artikel om ämnet:

Magnitude of limb lengthening after primary total knee arthroplasty

Lang JE, Scott RD, Lonner JH, Bono JV, Hunter DJ, Li L. - North Carolina.
J Arthroplasty. 2012 Mar;27(3):341-6. Epub 2011 Aug 5.

2012 - Januari

Med tanke på den diskussion och uppmärksamhet som nu råder kring metal-metal artikulationer med framförallt ytersättningar och ”large-head metal-on-metal” proteser vill vi här föreslå intressant läsning i form av:

What advantage is there to be gained using large modular metal-on-metal bearings in routine primary hip replacement?
A preliminary report of a prospective randomised controlled trial

Malviya, J. R. Ramaskandhan, R. Bowman, S. Kometa, M. Hashmi, E. Lingard and J. P. Holland
Journal of Bone and Joint Surgery - British Volume, Vol 93-B, Issue 12, 1602-1609

Tidigare artiklar

En intressant artikel om latexfria handskar:

Thomas et al. Unsuitability and high perforation rate of latex-free gloves in arthroplasty: a cause for concern.
Arch Orthop Trauma Surg. 2011;131:455-458

Tillgängliga latexfria handskar går ofta sönder och har hög förekomst av hål i båda lagren av handskar, varför man i artikel avråder från att använda latexfria handskar vid proteskirurgi

En intressant avhandling av Johan Nordenadler om ventilationen i en operationsbox:

Nordenadler Johan Något om skyddsventilation i operationsrum.
Doktorsavhandling i installationsteknik, Meddelande nr 74, Installationsteknik, KTH, Stockholm 2010.

Avhandling som tar upp flera centrala aspekter på ventilation i operationssalen. Undersökt CFU (luftburna bakteriebärande partiklar) i operationsrum under pågående operationer i operationssalar med laminärt flöde och jämfört med registrerade mätvärden vid olika försöksuppställningar. Jämfört olika klädsystem och dess betydelse för CFU, samt även antalet tvättningars betydelse. Konstaterat att nuvarande inblåsningssystem med 0,3 m/s eller lägre (vilket de flesta operationsrum med vertikalt luftflöde har i Sverige) ger omblandningseffekt av luften och även att partiklar kan virvla upp från golvet under operationsbordet. För att undvika denna omblandningseffekt måste system med lufthastighet på minst 0,4 m/s användas. Dörröppningar till operationssalen under pågående operation med nuvarande lufthastighet ger en påverkan på luften i operationsområdet. Dessutom visar han att nuvarande system med klädsystem som Mertex och liknande inte är tillräckliga för att få ner CFU till < 10 vilket är rekommendationen för proteskirurgi. Antalet tvättningar av kläderna försämrar också värena relativt snabbt. Antalet personer i operationssalen spelar också stor roll särskilt vid användning av nuvarande klädsystem. Vid föredrag berättade han även att det kommer en rekommendation troligen hösten 2011 att operationssalar med laminärt flöde skall kontrolleras en gång/år.

Johan Nordenadler föredrog sina resultat på höstmötet 2011. Om någon är intresserad av att läsa mer ta då kontakt med: johan.nordenadler@projektengagemang.se