Sök | Sitemap | 

Nyheter

Månadens artikel!

Bästa medlem i Svenska Höft- och Knäföreningen!

Vi har tänkt försöka uppmärksamma intressanta artiklar inom vårt intresseområde här på vår hemsida.

Förutom att ha information om artikeln så ska vi försöka ha abstraktet och en länk till förlaget/tidningen, så att du kan komma åt artikeln. Vi kommer att påminna dig med mail eller via Twitter när det kommer en ny artikel.
Om du inte vill ha dessa påminnelser så hör av dig till vår sekreterare Britt-Marie Efraimsson så plockar vi bort dig från listan för dessa artiklar.

Om du själv hittar en artikel som du tycker bör spridas/uppmärksammas så hör av dig till Gunnar Flivik

Det är viktigt att vi har din aktuella e-postadress så att du kan få information från oss. Om du ändrar din adress eller har glömt att meddela oss den så hör av dig till Britt-Marie Efraimsson på kansliet.

Här kommer vi att försöka lägga in hänvisning till artiklar eller liknande som någon hittat och som kan ha betydelse för oss som jobbar inom proteskirurgin.

Nu har Svenska Höft- och Knäföreningen ett eget Twitterkonto - @hoft_o_kna på twitter.com

Salpetersyra & Exeter

Hösten 2011 blev Södersjukhuset kontaktade av Stryker som meddelade att man funnit rester av salpetersyra i en batch av unipolära Exeter huvuden våren 2011. I Stockholm har de aktuella sjukhusen (SöS, S:t Göran och Karolinska) tagit fram ett gemensamt brev till berörda patienter, vilka har erbjudits ett återbesök med röntgen.