Sök | Sitemap | 

Möten och kurser

International Hip Revision Course
Theory and practices
6 - 8 maj 2020, Edinburg
Information

Proteskurser


SHKF har låtit inventera de kurser som ges inom området proteskirurgi i Sverige.
I dokumentet listas kursens namn, huvudsakliga inriktning och ansvariga kursgivare.