Sök | Sitemap | 

Resestipendium

Ansökan om resestipendium

Stipendieansökan ska vara styrelsen tillhanda senast 1 september 2020.

Auskultationer etc prioriteras före rena kongressresor. Stipendiesumman på 20 000 kr betalas ut efter skriftlig reseberättelse och presentation för medlemmarna på årsmötet.

Ansökan skickas till Yasmin Hailer, sekr i SBOF, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ladda ner ansökningsformulär här