Sök | Sitemap | 

Medlem

Vill du bli medlem i SBOF?

Enligt föreningens stadgar ber vi dig att skicka en kortfattad skriftlig ansökan där det framgår var du jobbar och hur mycket du håller på med barnortopedi. Du behöver också en rekommendation från en befintlig medlem. Du kan mejla inskannad ansökan och rekommendation till Yasmin Hailer, SBOF´s sekreterare.
Din medlemsansökan tas upp på kommande årsmöte i oktober och vi lämnar besked därefter.

Medlemsavgift

Inbetalning av medlemsavgiften 200 kr per år görs till: Svensk Barnortopedisk Förening pg 53 59 74 - 0.
Ange vem betalningen kommer från.