Sök | Sitemap | 

Styrelse

Ordförande

Överläkare Ann-Charlott Söderpalm t.o.m 2020
Ortho Center, Göteborg

Vice ordförande

Överläkare Marie Askenberger t.o.m 2020
Ortopeden 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

Sekreterare och webbansvarig

Yasmin Hailer t.o.m 2022

Skattmästare

Yvonne Hildebrand t.o.m 2022

Utbildningsansvarig

Carl Johan Tiderius t.o.m 2022

Suppleant

Överläkare Thomas Hultén t.o.m 2020
Ortopedkliniken
Länssjukhuset i Kalmar

Suppleant

Erik Hedström t.o.m 2022

Adjungerad ledamot

Överläkare Jacques Riad t.o.m 2020
Ortopedkliniken
Skaraborgs sjukhus, Skövde

Adjungerad ledamot

Överläkare och professor Gunnar Hägglund, vetenskapligt råd
Ortopedkliniken
Skånes Universitetssjukhus, Lund/Malmö

Revisorer

Piotr Michno t.o.m 2021
Einar Hellqvist, suppleant t.o.m 2021

Valberedning

Thomas Schönberg t.o.m 2022 (sammankallande)
Anna Servin t.o.m 2022
Maher Majdalani t.o.m 2022