Sök | Sitemap | 

Vad är Epiphysen?

Epiphysen bildades 2000 som en underförening till SOF (Svensk Ortopedisk Förening) för yngre ortopeder. Syftet är att tillvarata unga ortopeders intressen och behov vad gäller utbilding, utveckling, jämställdhet samt att vara en samlingspunkt för yngre ortopeder.

Styrelsen består för närvarande av sju ST-läkare och nyblivna specialister. Målsättningen är att de skall vara jämt utspridda över landet och utgöra ett tvärsnitt av våra medlemmar. Styrelsen representerar Epiphysen i SOF:s styrelse, deltar vid SPUR-inspektioner och samarbetar med europeiska systerföreningar för att uppnå föreningens mål.
Alla nyfärdiga specialister, underläkare och ST-läkare i ortopedi är automatiskt medlemmar i Epiphysen så länge de är medlemmar i SOF. Medlemsskapet kostar inget extra utöver SOF:s medlemsavgift.

Epiphysens största aktivitet under året är programpunkterna vi arrangerar under ortopediveckan. Styrelsen ordnar föreläsningar där yngre ortopeder ges möjlighet att presentera sin forskning på ett tidigt stadium, kanske för första gången. En annan mycket uppskattad programpunkt som återkommit vid några tillfällen är debatter, under lättsamma former, mellan välbekanta namn inom den svenska ortopedin.
Föreningens årsmöte är också förlagt till ortopediveckan. Då detta är avslutat följer middag med samkväm för samtliga medlemmar. Av de som närvarar ofta upplevt som veckans höjdpunkt.

När vi inte ses på möten arbetar styrelsen på med att förbättra tillvaron för oss som unga ortopeder.

Vad som händer i Epiphysen kan man följa på vår facebooksida. Här på hemsidan hittar du information om de nuvarande styrelsemedlemmarna samt hur du får kontakt med oss. 

Vi tar tacksamt emot synpunkter från Dig om vårt arbete, förslag på vad Du tycker vi skall ägna oss åt och andra frågor som rör yngre ortopeder.

epiphysen@ortopedi.se