Sök | Sitemap | 

SOF arbetar för ortopedklinikerna

En viktig del i SOFs arbete är att stödja ortopedklinikerna genom att utifrån ett nationellt perspektiv föra fram rörelseorganens sjukdomar och skador och belysa sjukdomsgruppens påverkan på samhället. Exempel på detta är arbete med patientsäkerhetsfrågor och utbildningsfrågor, nationellt strategiarbete, aktivt deltagande i vävnadsdirektivet, utarbetande av kliniska riktlinjer samt befrämjande av kvalitetsregister inom ortopedi. SOF ger också ut den oumbärliga boken "Lathunden" med ortopediska diagnos- och åtgärdskoder.