Sök | Sitemap | 

SOF:s nyhetsbrev december 2020

Bästa SOF-medlemmar!
Ett nyhetsbrev så här dagarna innan jul med aktuell information. Trots det allvarliga pandemiläget vill vi att ni alla ska känna tillförsikt i att styrelsen arbetar vidare med de frågor som går att hantera just nu.
De flesta av Bakjoursskolans kurser som var planerade 2020 har skjutits fram, nya tillfällen planeras så snart det bjuds möjlighet.
Ledarskapskursen har till stor det kunnat genomföras i digital version men kommer att kompletteras med ett avslutande uppföljningsheat så snart tillfälle ges. En ny Ledarskapskurs planeras också, förhoppningsvis kan start ske under senare delen av hösten 2021. Du som medarbetare med ledarskapsintresse kan kontakta din verksamhetschef, intresseanmälan kan göras till SOF:s kansli.
2020 års Ortopedexamens muntliga del var framflyttad till februari 2021. Tyvärr inser vi att den planeringen inte håller, examen får flyttas fram ännu en gång till senare datum under 2021.
Vi hoppas alla att vår efterlängtade Ortopedivecka kan äga rum 2021, Östersund har laddat om och ett fantastiskt program bjuds alla som kommer att delta. OBSERVERA att Ortopediveckan 2021 äger rum v 36, 6-10 september.
Läs gärna om SOF:s digitala årsmöte i kommande nummer av Ortopediskt Magasin som kommer ut i mellandagarna. 
Många har undrat hur SOF arbetar med anpassningen till EU:s reglemente gällande nya krav kring medicintekniska produkter (EU 2017/745 MDR). Införandet var planerat till 26 maj 2020 men är nu framflyttat till 26 maj 2021. Socialstyrelsen har under året arbetat med en utredning i frågan på Socialdepartementets uppdrag. Vissa ortopedi-verksamheter har fått svara på ett antal frågor i ämnet, detta som ett av flera underlag. SOF:s styrelse har också bidragit med information till utredaren på Socialstyrelsen, dels med en skrivelse direkt till Socialdepartementet. Socialstyrelsens rapport kommer att publiceras i början av 2021. Vidare information kommer att ges så snart vi själva erhållit den. 

Alla önskas en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Ortopedexamen 2021

Nästa års skriftliga del av ortopedexamen kommer att äga rum den 19 mars 2021. Sista dag för anmälan är den 15 januari. Läs mer på hemsidan

Bästa ortopediska avhandling 2019

Vi gratulerar David Wennergren, Göteborg/Mölndal som under föreningens årsmöte tilldelades stipendiet för årets bästa ortopediska avhandling 2019 för avhandlingen med titeln "Studies of tibial fractures using the Swedish Fracture Register".

Enkätundersökning

EFORT genomför en enkätundersökning angående skyddsutrustning för ortopeder med anledning av COVID-19. Klicka här och delta i undersökningen 

Bästa ortopediska avhandling 2020

Har du försvarat din avhandling under 2020 så kan du ansöka om ovanstående stipendium. Stipendiebeloppet är maximalt 30.000 kr och avser deltagande i nationell eller internationell kongress. Styrelsen utser stipendiaten och beslut tillkännages vid årsmötet 2021. Läs mer om stipendiet här

Årets stipendiater

  • LINK Swedens höftstipendium, 30.000:- tilldelades Andreas Nyström, Uppsala
  • SOF:s forskningsstipendium, 30.000:- tilldelades Sara Severin, Stockholm
  • SOF:s resestipendium, 30.000:- tilldelades Henrik Åberg, Uppsala