Sök | Sitemap | 

SOF:s Nyhetsbrev oktober 2020

Årsmöte

Alla medlemmar i Svensk Ortopedisk Förening kallas och välkomnas till årsmöte
Tid: Onsdag 25 november 2020, kl. 16.00-17.30
Möteslokal: Stockholm Waterfront Congress Center samt i digital form
Anmälan: Anmälan till fysiskt möte görs via e-post: sofkansli@ortopedi.se senast 5 november.
Ingen anmälan behövs för deltagande digitalt. 
Länk skickas ut till samtliga medlemmar. 
Kallelse/föredragningslista  

Professors- och verksamhetschefsmöte

Svensk Ortopedisk Förening kallar till möte för verksamhetschefer och professorer. Mötet hålls delvis tillsammans med Ostrix. 
Tid: Onsdag 25 november 2020, kl. 13.00-16.00 (lunch serveras kl. 12.00)
Möteslokal: Stockholm Waterfront Congress Center samt i digital form
Anmälan: Anmäl deltagande till sofkansli@ortopedi.se senast 5 november.
Ange om du vill delta fysiskt eller digitalt.

Ortopedexamen 2020

Då årets Ortopedivecka ställdes in med anledning av pandemin så planeras den muntliga delen av Ortopedexamen 2020 äga rum ons-tors den
3-4 februari 2021 på ortopedmottagningen, Vrinnevisjukhuset, Norrköping  
Sista dag för anmälan 1 december 2020 
Information om anmälan

Ortopedexamen 2021

Ortopedexamens skriftliga del - fredag 19 mars 2021, 09.00-13.00
Sista dag för anmälan 15 januari 2021
Information om examen och anmälan
Ortopedexamens muntliga del - måndag 6 september 2021 i anslutning till Ortopediveckan i Östersund

.

Information från Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har fattat beslut om marknadsförbud för batterihus till vissa bensågar och borrar från Stryker Instruments. Beslutet fattades efter att batterihuset, Stryker SmartLife Large Aseptic Housing, vid tillfällen fallit isär under pågående ortopedisk kirurgi, och det osterila batteriet har ramlat ut. Bruksanvisningen saknar information om att batterihusen endast är konstruerade och testade för 100 användningar. Istället riskerar de att användas till de går sönder. Läkemedelsverket har förelagt företaget om att uppdatera bruksanvisningen med denna information. För mer information: https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/risk-for-sonderfallande-batterihus-vid-ortopedisk-kirurgi